facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home BADANIA I ANALIZY Pracodawcy i osoby niepełnosprawne bez wsparcia powiatów
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Pracodawcy i osoby niepełnosprawne bez wsparcia powiatów

Dodano: 2009-11-19 11:56:54

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (w okresie od lipca do października 2009r). przeprowadziła badanie dotyczące realizacji przez samorządy powiatowe zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych. Badanie polegało na skierowaniu zapytania do Starostów lub Prezydentów Miast w sprawie wysokości środków przeznaczonych w danym powiecie na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych i objęto nim wszystkie powiaty w kraju.

Zapytanie dotyczyło wysokości środków przeznaczonych w 2009 r. na realizację następujących zadań:
- zwrotu kosztów przystosowania stanowisk pracy,
- zwrotu kosztów zatrudnienia pracownika pomagającego pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
- zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy,
- zwrotu kosztów szkoleń organizowanych przez pracodawców.

Badanie jednoznacznie wskazało, iż trzy z czterech zadań realizowanych przez samorządy powiatowe w zakresie rehabilitacji zawodowej w praktyce prawie nie funkcjonują (przystosowanie stanowisk, zatrudnienie asystentów, szkolenia osób niepełnosprawnych) lub funkcjonują w bardzo ograniczonym zakresie (wyposażenie stanowisk), przy czym w części powiatów zadania te w ogóle nie są realizowane.

W szczególności niepokoi fakt niskich nakładów na szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych, gdyż jak wynika ze statystyk udostępnianych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych istotna większość osób niepełnosprawnych nie posiada wyższego wykształcenia, co powoduje, że osoby te nie mogą znaleźć zatrudnienia bądź mogą ubiegać się jedynie o najniższe stanowiska. W załączeniu przesyłamy „Raport o stanie środków na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dysponowanych przez samorząd powiatowy”.

Po analizie danych wynikających z badania Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uważa, iż obecnie obowiązujący stan prawny wymaga restrukturyzacji, aby dostosować rodzaje pomocy występujące w ustawie do rzeczywistych potrzeb rynku pracy osób niepełnosprawnych.

Propozycje rozwiązań zgłoszonych stronie rządowej, które uskutecznią udzielanie pomocy na rehabilitację zawodową osób niepełnosprawnych:
1) Pomoc publiczna udzielana na podstawie ustawy na wskazane wyżej tytuły powinna być dostępna dla każdego pracodawcy spełniającego wymagania zapisane w przepisach. Rozwiązanie takie byłoby możliwe kosztem obniżenia poziomu jednostkowego wsparcia poprzez ustalenie minimalnej kwoty przysługującej pracodawcy z danego tytułu. Ograniczeniem udzielenia pomocy powinny być w tym przypadku możliwości finansowe samorządu, przy czym o stanie środków zaplanowanych na dane zadanie i pozostałych do wykorzystania organ samorządu powinien informować w Biuletynie Informacji Publicznej.
2) Udzielenie pomocy nie powinno być uzależnione od subiektywnej oceny zasadności wniosku dokonywanej przez urzędnika, ale od spełnienia wymagań określonych w przepisach.
3) Przepisy regulujące udzielanie pomocy powinny gwarantować minimalny, określony procentowo udział środków, które władze powiatów przeznaczają na określone zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej.
4) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych powinien posiadać nadzór nad bieżącym udzielaniem pomocy, poprzez wdrożenie informatycznego systemu nadzoru nad tym procesem.
5) Władze samorządowe powinny zostać zobowiązane do promocji rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zamieszczania informacji o istniejących tytułach pomocy i możliwych do uzyskania środkach.
6) Zasady ubiegania się o pomoc należy uprościć, przy czym przepisy regulujące te zasady powinny określać wszystkie warunki niezbędne do uzyskania pomocy, z wyłączeniem możliwości tworzenia dodatkowych warunków formalnych przez organy udzielające pomocy. Wskazane jest również ustanowienie drogi odwoławczej dla pracodawców, którym odmówiono udzielenia pomocy, poprzez ustanowienie obowiązku rozstrzygania sprawy decyzją administracyjną w przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku.

Raport badania środków w powiatach 2009.pdf

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan