Aktualności

3 grudnia, jak co roku, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych. Święto ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku, na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych (1983–1992). Wszystkim osobom niepełnosprawnym oraz ich bliskim...

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).