Aktualności

W Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej trwają prace nad ustawą o zatrudnieniu wspomaganym. Projekt trafił do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów. Jego realizacja ma pomóc na rynku pracy...

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).