Aktualności

Podsumowanie projektu wypracowania i upowszechniania modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy odbyło się w środę w ramach konferencji Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego i Państwowego Funduszu...

15 listopada 2019 r. premier Mateusz Morawiecki na wniosek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marleny Maląg powołał Krzysztofa Michałkiewicza na stanowisko prezesa zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Krzysztof Michałkiewicz...

Zapraszamy na szkolenie  Zasady sporządzania wniosków o dofinansowanie do wynagrodzeń  osób niepełnosprawnych. Sporządzanie informacji o wysokości kwoty obniżenia wpłaty na PFRON Program szkolenia: Przepisy regulujące zatrudnianie osób niepełnosprawnych Podstawowe pojęcia i definicje ...

Subscribe to our newsletter

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).

Send me your newsletter (you can unsubscribe at any time).