Ochrona danych sensytywnych w firmie zatrudniającej osoby niepełnosprawne. Szkolenie zamknięte

Dodano: 2018-05-30 11:40:42

  

Zatrudniasz osoby niepełnosprawne?

Przeszkól pracowników z zakresu ochrony danych sensytywnych!

Te dane podlegają ponadnormatywnej ochronie a są przetwarzane w Twojej firmie przez wiele różnych komórek; niekiedy powierzane też podmiotom trzecim.

Zabezpiecz się przed ryzykiem


Obowiązujące od 25 maja 2018 r europejskie rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO) nakłada na pracodawców szereg obowiązków. Przepisów RODO oraz wewnętrznych zasad dotyczących przetwarzania danych osobowych muszą bezwzględnie przestrzegać wszyscy pracownicy firmy.

Aby nie narazić się na sankcje i konsekwencje finansowe warto zadbać o przeszkolenie pracowników firmy i uświadomienie im wagi wykonywanych czynności związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Człowiek jest najsłabszym ogniwem systemu ochrony danych a niewiedza pracowników może narazić firmę na poważne koszty.

Szczególnej ochronie podlegają dane dotyczące stanu zdrowia (niepełnosprawności) przetwarzane w procesie rekrutacji i zatrudniania osób niepełnosprawnych. Dane te, powszechnie nazywane danymi sensytywnymi, przetwarzane są przez wiele różnych komórek firmy a także niekiedy klientów i podmioty zewnętrzne współpracujące z firmą.

W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie a także na bazie opracowanego przez POPON branżowego kodeksu w zakresie ochrony danych osobowych dla pracodawców osób niepełnosprawny przygotowaliśmy dla Państwa ofertę szkolenie zamkniętego.

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników firmy zajmujących się przetwarzaniem danych sensytywnych. Podczas spotkania uczestnicy otrzymają nie tylko niezbędną wiedzę z zakresu RODO ale zostaną wspólnie wypracowane wewnętrzne standardy i wzorce postępowania, które mogą zostać wdrożone w firmie. Na szkoleniu nasi eksperci odpowiedzą na Państwa pytania, rozwieją wątpliwości oraz pomogą opracować wewnętrzne procedury, które ochronią firmę przed niebezpieczeństwem związanym z łamaniem przepisów RODO.


Koszt jednodniowego spotkania szkoleniowo-doradczego realizowanego w siedzibie firmy zlecającej:


W szkoleniu może wziąć udział dowolna ilość uczestników.

Wszyscy uczestnicy otrzymają imienny certyfikat ukończenie szkolenia oraz materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej.


Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA  50 1240 6247 1111 0000 4977 0085


Kontakt w sprawie szkolenia: