facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

PFRON: Informacja na temat realizacji programu Aktywny Samorząd

Dodano: 2012-06-19 00:00:00

  

W marcu 2012 r. Rada Nadzorcza PFRON zatwierdziła pilotażowy program „Aktywny Samorząd”. Dzięki niemu dotychczasowe programy PFRON skierowane do osób indywidualnych będą realizowane przez samorządy powiatowe, co jest ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych.

351 powiatów zadeklarowało chęć przystąpienia do programu, PFRON jest obecnie w trakcie podpisywania porozumień. Zarząd PFRON kilkukrotnie spotkał się ze Związkiem Powiatów Polskich w celu wyjaśnienia wszelkich wątpliwości – m.in. sytuacji osób niepełnosprawnych z powiatów, które nie zdecydują się przystąpić do programu. Wprowadzone zmiany umożliwią w takim przypadku powierzenie realizacji programu innemu samorządowi powiatowemu np. powiatowi ościennemu.

„Aktywny Samorząd” jest zasadniczo rozszerzeniem działań, które na rzecz osób niepełnosprawnych samorządy realizują z powodzeniem od lat - m.in. w zakresie zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, likwidowania barier komunikacyjnych. Samorządy mają w tym zakresie duże doświadczenie, nie przewidujemy więc jakichkolwiek problemów podczas wdrażania „Aktywnego Samorządu”. Realizacja programu przez samorząd powiatowy zapewni elastyczne gospodarowanie przeznaczonych na ten cel środków i zapobiegnie powielaniu tych samych działań przez Fundusz i samorządy.

Przesunięcie ośrodka decyzyjnego bliżej osób niepełnosprawnych jest zgodne z rządową polityką społeczną wobec osób niepełnosprawnych oraz konstytucyjną zasadą pomocniczości samorządu terytorialnego. PFRON deklaruje samorządom pełną współpracę i wszelką potrzebną pomoc przy realizacji programu „Aktywny Samorząd”.

Źródło: Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan