facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Posiedzenie Rady Nadzorczej PFRON

Dodano: 2012-07-19 13:29:21

  

W dniu wczorajszym (18 lipca br.) obradowała Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W obradach uczestniczył Pan Maciej Dudek, członek Rady Nadzorczej PFRON (wiceprzewodniczący Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) reprezentujący Pracodawców RP.

W trakcie obrad omawiano miedzy innymi problemy związane z mniejszymi wpływami środków finansowych do PFRON niż zakładane w planie finansowym. Jako przyczyny takiej sytuacji wskazano mniejsze niż przewidywano wpłaty z tytułu niewykorzystanych środków ZFRON przez pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej  oraz mniejsze wpływy z tytułu wpłat obowiązkowych pracodawców związane z wzrostem przyznawanych przez ZPCHR-y ulg (art.22). Zwrócono także uwagę na zmiany w strukturze zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Jak wynika z przedstawionych danych przy niezmieniającej się ilości zatrudnionych osób niepełnosprawnych wzrósł bardzo znacznie udział osób ze znacznym i umiarkowanym, a spadł z lekkim stopniem niepełnosprawności.

Z uzyskanych informacji wynika także, że w Ministerstwie bardzo poważnie rozważa się odsunięcie w czasie zrównania dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy, nawet o 2 lata. Prowadzone są także badania na temat sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy poprzedzające przygotowanie założeń nowej ustawy o rehabilitacji, która obowiązywałaby od 2015 roku.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan