facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

MPIPS: Konferencja „Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania MPiPS”

Dodano: 2013-04-19 10:28:21

  

Konferencja Problemy rynku pracy w okresie spowolnienia gospodarczego. Działania Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej” odbyła się 16 kwietnia 2013 r. w siedzibie Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” im. A. Bączkowskiego w Warszawie. Została zorganizowana przez resort pracy i CPS „Dialog”.

 

Okazją do spotkania było przygotowanie przez Ministerstwo regulacji prawnych, które miałyby za zadanie łagodzić odczuwane przez podmioty rynku pracy skutki spowolnienia gospodarczego. Tego rodzaju aktywność jest nie tyle instrumentem polityki zatrudnienia, co narzędziem stymulowania efektywności działań.

 

Konferencja umożliwiała, zgodnie z ideą dialogu społecznego, wspólne omówienie tak ważnych i aktualnych dla polskiego rynku pracy kwestii – co podkreśliła, witając uczestników konferencji, Dyrektor CPS „Dialog” Iwona Zakrzewska. Spotkanie wpisało się w cykl debat organizowanych w Centrum, którym niezmiennie przyświeca idea rozwoju dialogu społecznego w Polsce.

 

W spotkaniu udział wziął dr hab. Jacek Męcina, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zaznaczył, że cieszy go obecność w debacie nie tylko przedstawicieli partnerów społecznych, ale też środowisk naukowych, eksperckich i gospodarczych. Wiceminister omówił nowy projekt ustawy przygotowanej przez MPiPS – Ustawy o szczególnych rozwiązaniach dla pracowników i przedsiębiorców na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego.

 

Profesor Jerzy Wratny, Kierownik Zakładu Prawa Pracy i Zabezpieczenia Społecznego w Instytucie Pracy i Spraw Socjalnych, w swoim wystąpieniu skoncentrował się na wyzwaniach stojących przed dialogiem społecznym w okresie spowolnienia gospodarczego, zwłaszcza na szczeblu wewnątrzzakładowym. Z kolei Zbigniew Żurek, Wiceprezes Business Centre Club odniósł się do działań ustawodawczych MPiPS w obliczu spowolnienia gospodarczego i trudnych rozmów w gronie partnerów społecznych. Z zadowoleniem podkreślił większą aktywność urzędów pracy w wychodzeniu do klienta.

 

Doktor Grażyna Spytek-Bandurska, reprezentująca na konferencji Instytut Spraw Publicznych Uniwersytetu Warszawskiego, przedstawiła wyniki badań wśród przedsiębiorców dotyczące tzw. pakietu antykryzysowego z 2009 r., zaś dr Anna Reda z  Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego omówiła dylematy rynku pracy i prawa pracy w obliczu spowolnienia gospodarczego. Prelegentka skoncentrowała się na problematyce rynku pracy, instytucjach rynku pracy i roli dialogu społecznego we wprowadzaniu elastycznego czasu pracy. Pełne sprawozdanie z konferencji ukaże się w najbliższym numerze kwartalnika „Dialog. Pismo Dialogu Społecznego”.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan