facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Od 1 stycznia 2018 r. zmiana we wzorach deklaracji PFRON

Dodano: 2017-12-07 09:52:14

  

Począwszy od 1 stycznia 2018 r. płatnicy wpłat na PFRON będą składali deklaracje w nowej odsłonie. Zmienią się bowiem wzory dwóch formularzy DEK-I-b i DEK-Z.

 

O wpłacie decyduje wskaźnik

Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników, w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy, jest obowiązany dokonywać miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (dalej; PFRON), jeżeli wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie osiągnie 6%. Z kolei pracodawcy, u których powyższy wskaźnik wyniesie co najmniej 6% są z wpłat zwolnieni. Ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przewiduje pewne preferencje dla określonych podmiotów, polegające na obniżeniu wskaźnika do 2%. Do podmiotów, których taki właśnie wskaźnik obowiązuje należą publiczne i niepubliczne uczelnie, publiczne i niepubliczne szkoły oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i resocjalizacyjne.

 

Od 1 stycznia 2018 r. do tej listy dołączą publiczne i niepubliczne żłobki. Oznacza to, że one też zostaną obowiązane do osiągania wskaźnika na poziomie 2%. Niższy wskaźnik spowoduje, że podmioty te będą musiały rozliczyć wpłatę na PFRON.

 

Powyższa zmiana pociągnęła za sobą konieczność uzupełnienia niektórych wzorów formularzy składanych do PFRON.

Deklaracja DEK-I-b

Modyfikacja wzoru deklaracji miesięcznych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - DEK-I-b została wprowadzona do części:

  1. C.2. i polega na dodaniu dzieci do wymienionych tu osób (wychowanków, uczniów, studentów, słuchaczy); tym samym będą one uwzględniane w przeciętnych miesięcznych stanach
  2. C.3. - pole 41 dotyczące wskaźnika zmieniło nazwę; uwzględnia dzieci

 

Dostosowano odpowiednio również część objaśnień do formularza (odnośniki 9,14,15).

 

Deklaracja DEK-Z

Z kolei we wzorze deklaracji wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - deklaracji ewidencyjnej DEK-Z, zmiany są dostrzegalne w objaśnieniach do odnośnika 23. Tam dodano dwa kody odpowiadające nowemu typowi pracodawcy, tj. B12 – publiczny żłobek oraz B13 – niepubliczny żłobek. Zmianie uległa też treść kodów B01 (uczelnia publiczna) oraz B02 (uczelnia niepubliczna).

 

Deklarację miesięcznych wpłat na PFRON o symbolu DEK-I-b oraz deklarację ewidencyjną DEK-Z, za okresy sprawozdawcze do grudnia 2017 r. włącznie, płatnicy składają według dotychczasowych wzorów.

 

Podstawa prawna:

  • art. 21 ust. 2b ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 2046, ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 22 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2016 r. poz. 956, ze zm.),
  • rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26 października 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustalenia wzorów deklaracji składanych Zarządowi Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przez pracodawców zobowiązanych do wpłat na ten Fundusz (Dz.U. z 2017 r. poz. 2091).

Autor: Izabela Nowacka
Źródło: portalfk.p

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan