facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Ulga na nowo

Dodano: 2018-02-06 13:05:09

  

Po wejściu w życie projektowanych przepisów zmienią się, przede wszystkim, zasady wystawiania ulg we wpłatach na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Idea zmiany, która polega na wystawianiu przez sprzedającego dokumentu na żądanie nabywcy, a nie jak dotychczas zawsze, należy przyjąć jako pozytywną odpowiedz na zgłaszane przez pracodawców postulaty.

 

Należy zwrócić uwagę, że proponowana konstrukcja zmiany może budzić pewne wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w zakresie obowiązków wystawienia przez sprzedającego informacji na żądanie nabywcy złożone po terminie, w którym będzie mógł ją wykorzystać. Niezbędne jest tu doprecyzowanie przepisów, tak aby nie mogły stanowić w przyszłości pola dla zbytecznych sporów prawnych.

 

Dla części pracodawców, w szczególności podmiotów z obszaru szeroko rozumianego sektora „społecznego”, jak ZAZy ale również spółdzielnie inwalidów, w stosunku do których prowadzona działalność nie opiera się wyłącznie na zasadach komercyjnych ale w oparciu np. o model społecznej odpowiedzialności biznesu negatywnie może być odebrana zmiana maksymalnej wysokości ulgi. Należy podkreślić, że propozycji tej zmiany nie jest szeroko opisana w uzasadnieniu choćby w zakresie wpływu ulg na budżet PFRON, w odniesieniu do proponowanych limitów. Brak jest również oceny wpływu zmiany na sytuację przede wszystkim wyżej wymienionych podmiotów czy takich, które prowadzą sprzedaż na podstawie zamówień publicznych.

 

Należy również zwrócić uwagę na propozycję odnoszenia stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych umożliwiającego wystawianie ulg we wpłatach na PFRON wyłącznie do dnia wystawienia faktury a nie do np. zatrudnienia średnio w miesiącu.

 

Nie oceniając negatywnie propozycji należy przeprowadzić nad nimi pogłębioną dyskusję w trakcie prac parlamentarnych, tak aby wejście w życie nowych przepisów miało wyłącznie pozytywny wpływ na rynek pracy osób niepełnosprawnych.

 

Źródło: POPON

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan