facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

PFRON: PFRON ma 27 lat

Dodano: 2018-05-14 07:34:29

  

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych został utworzony na mocy ustawy z 9 maja 1991 r. o zatrudnianiu i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

 

PFRON powstał jako fundusz celowy, służący dystrybucji środków pochodzących głównie z wpłat od pracodawców, którzy nie osiągnęli określonego w ustawie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Środki te od początku były przeznaczane na finansowanie rehabilitacji zawodowej, leczniczej i społecznej osób z niepełnosprawnością.

 

27 sierpnia 1997 r. Sejm uchwalił ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, która do dziś stanowi podstawę działania PFRON.

 

Ważnym wydarzeniem w historii Funduszu była reforma samorządowa. Po jej wprowadzeniu w 1999 r. PFRON nawiązał współpracę z samorządami wojewódzkimi i powiatowymi, za których pośrednictwem do chwili obecnej przekazuje środki na wsparcie osób z niepełnosprawnością i organizacji działających na ich rzecz.

 

W kolejnych latach Fundusz unowocześniał formułę swego działania, mając na celu podniesienie standardu obsługi. Służyły temu m.in. uzyskanie w 2001 r. certyfikatu ISO, wdrażana od 2002 r. informatyzacja, czy też uruchomienie w 2004 r. Systemu Obsługi Dofinansowań, a w 2009 r. systemu zadań zlecanych organizacjom pozarządowym.

 

Ze wsparcia Funduszu korzystają pracodawcy, osoby indywidualne oraz organizacje pozarządowe. Największą część środków PFRON przekazuje bezpośrednio pracodawcom jako dofinansowanie do wynagrodzeń. Indywidualne osoby z niepełnosprawnością korzystają ze wsparcia PFRON za pośrednictwem jednostek samorządu powiatowego, które – poprzez podległe im struktury – przyjmują i rozpatrują wnioski o dofinansowanie, a następnie przekazują środki finansowe. Organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o finansowanie projektów realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnością, w ramach konkursów ogłaszanych na realizację zadań zlecanych.

 

Dzięki wsparciu Funduszu możliwe jest także finansowanie specjalistycznych placówek takich jak warsztaty terapii zajęciowej lub przedsięwzięć z zakresu ekonomii społecznej, na przykład zakładów aktywności zawodowej.

 

Więcej o zadaniach i działalności PFRON w zakładce O Funduszu.

 

Źródło: pfron.org.pl

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan