facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Pismo z MRPiPS- odwołania od decyzji Prezesa Zarządu PFRON o odmowie wypłaty dofinansowania

Dodano: 2018-06-06 11:56:13

  

POPON otrzymał odpowiedz BON na pytanie w zakresie sposobu rozpatrywania przez min. Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odwołań od decyzji Prezesa Zarządu PFRON o odmowie wypłaty dofinansowania, nakazującej zwrot nienależnie pobranego dofinansowania oraz ustalających wysokość wysokość dofinansowania na podstawie przesłanek wskazanych w art. 26a ust. 1a1 pkt 3 ustawy o rehabilitacji… .

 

 

Z treści odpowiedzi wynika, że w okresie i zakresie, którego dotyczy odpowiedź, uchylone zostało 66 % decyzji Prezesa Zarządu PFRON z przyczyny :„…decyzja ta została wydana z naruszeniem przepisów postępowania, a konieczny do wyjaśnienia zakres sprawy ma istotny wpływ na jej rozstrzygnięcie”. Sprawy to powinny zostać ponownie rozstrzygnięte uwzględniając wskazane przez ministra okoliczności, które należy wziąć pod uwagę przy ponownym rozpatrzeniu sprawy.

 

Powyższa odpowiedz ma istotne znaczenie w kontekście wchodzących w życie zmian w przepisach ustawy o rehabilitacji… w zakresie zastąpienia odwołań do min. RPiPS od decyzji Prezesa Zarządu PFRON wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

 

POPON będzie w dalszym ciągu monitorował sprawę sposobów rozpatrywania odwołań, jak i aktualną sytuacje w zakresie postępowań administracyjnych na podstawie ustawy o rehabilitacji… .

 

Odpowiedzi BON

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan