facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zaproszenie na konferencje prasową - Lodołamacze w akcji, wypłynęły na wody aby przełamać lody obojętności.- 13 czerwca 2018 r. godzina 12:00 Łódź - EC1
  • Lodołamacze 2018
  • WAŻNE: informacja o sposobie przetwarzania danych osobowych w serwisie www.popon.pl/www.ekspertpopon.pl
Drukuj

Firmy z niższymi dopłatami, ale od maja

Cztery miesiące później nastąpi zrównanie dopłat do pensji dla zakładów z chronionego i otwartego rynku pracy

Drukuj

Wpływ ze sprzedaży a konto zfron. Artykuł POPON, pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Sprzedajemy (zpchr) wtryskarki - środki trwałe, sfinansowane z ZFRON jako złom, 100% umorzone., odniesione po 2005 r. na kapitał zapasowy 1) Czy wpływ ze sprzedaży należy odnieś na konto bankowe ZFRON 2) Jeżeli tak, to czy wydatkujemy przychód ze sprzedaży złomu z ww środków trwałych...

Drukuj

Spotkanie Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jan Zająca z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem

Na najbliższy poniedziałek zaplanowane zostało robocze spotkanie Pana Ministra Władysława Kosiniaka–Kamysza między innymi z Zarządem Krajowym POPON oraz Prezydium Rady Krajowej POPON.

Drukuj

Interpelacja Poseł Krystyny Łybackiej w sprawie zmian w systemie dofinansowania miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych

Pani Krystyna Łybacka Poseł na Sejm RP złożyła na ręce Pani Ewy Kopacz Marszałek Sejmu RP interpelację skierowaną do Prezesa Rady Ministrów w sprawie zmian w systemie dofinansowań miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Termin na złożenie wniosku. Artykuł POPON w Pomocy Publicznej. Pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Jaki jest aktualnie w maju 2013 r. termin na złożenie wniosku o wydanie zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis , czy jest to 7 czy 30 dni od daty wydatkowania środków z konta bankowego ZFRON dla podmiotu beneficjenta pomocy tzn. podmiotu który występuje o wystawienie zaświadczenia...

Drukuj

Zakup monitora. Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej. Pisze Adam Hadław, ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Pracownik zwrócił się z prośbą o sfinansowanie z ZFRON monitora komputerowego Jak dobrze uzasadnić dla osoby niepełnosprawnej zakup/wymianę monitora komputerowego do użytku domowego w ramach pomocy indywidualnej lub IPR, nie stanowiącej pomocy de minimis. Pracownik ze schorzeniem R...

Drukuj

Raty leasingowe. Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej. Pisze Adam Hadław, ekspert ds. zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Zakład Pracy Chronionej zakupił w ramach ZFRON i IPR dla konkretnego pracownika w leasingu finansowym samochód do przewozu osób niepełnosprawnych do pracy. Pracownik w trakcie umowy leasingowej stracił grupę. Czy możemy dalej finansować raty leasingowe za samochód z ZFRON np w ramach...

Drukuj

Wniosek o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis. Artykuł POPON w Prawie Pomocy Publicznej. Pisze radca prawny Mateusz Brząkowski

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis z urzędu skarbowego na wydatki z zfron? Występując o wydanie zaświadczenia o pomocy de minimis zgodnie z § 9 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19...

Drukuj

Sejmik Województwa Podkarpackiego w obronie miejsc pracy osób niepełnosprawnych

W dniu dzisiejszym tj. 28.10.2013 r. Sejmik Województwa Podkarpackiego przyjął uchwalę w sprawie stanowiska protestu Sejmiku Województwa Podkarpackiego dotyczącego planowanej zmiany ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zakresie dofinansowania ze środków PFRON do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, uwzględnionej w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej.

Drukuj

POPON nie przestaje spotykać się i przekonywać parlamentarzystów

W dniu dzisiejszym przedstawiciele Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych: Barbara Pokorny Przewodnicząca Rady Krajowej POPON, Zbigniew Piechociński Przewodniczący Dolnośląskiej Rady Wojewódzkiej POPON spotkali się z Posłem Dawidem Jackiewiczem.

Drukuj

Zachęcamy do obejrzenia relacji z Komisji Finansów Publicznych, która odbyła się w czwartek 24 października br.

(…) nie ma zatykania dziury budżetowej (...) środki w PFRON są na takim samym poziomie lub nawet większe (...). O zrównaniu rynków mówimy od pięciu lat.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan