facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • II Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - 23 maja 2017 r. Sejm RP - Stanowisko Pracodawców
  • Konferencja prasowa Lodołamacze 2017 - Kraków 7 lipca
  • Konferencja prasowa Lodołamacze 2017 - Katowice 14 lipca
  • Lodołamacze ruszają w nowej odsłonie – XII edycja na start
Drukuj

Spotkanie z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem

Z Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego spotkał się Prezes Zarządu Krajowego POPON Jan Zając, Wiceprezes Zarządu Krajowego POPON Pani Monika Bugajewska- Tykarska oraz Tadeusz Szczepański Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON w Warszawie.

Drukuj

Komunikat dla płatników składek w sprawie zmiany ustawy o sus i programu PŁATNIK

Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, że od lutego 2012 roku ulega zmianie ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych w zakresie podwyższenia stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe do wysokości 8,0%, z czego ubezpieczony będzie nadal finansował składkę w wysokości 1,5%, a płatnik będzie finansował składkę w wysokości podwyższonej do 6,5%. Oznacza to obowiązek rozliczania składek na ubezpieczenia rentowe w podanej wyżej wysokości w dokumentach rozliczeniowych składanych za okres od lutego 2012 r.

Drukuj

PFRON: Zmiana kwot składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż począwszy od okresu sprawozdawczego styczeń 2012 r., zmianie ulegają kwoty opłacanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wyliczanych na podstawie art. 18 ust. 8 oraz w art. 18 a ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 205, poz. 1585, z późn. zm.), które mają wpływ na wysokość refundacji składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne i rentowe), dokonywanych przez Fundusz na podstawie art. 25a ust. 1, pkt 1 oraz ust. 1a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, z późn. zm.).

Drukuj

PFRON: Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2012 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że miesięczne dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych wypłacane pracodawcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą, na podstawie art. 26 a-c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.) stanowi pomoc publiczną, do której mają zastosowanie przepisy rozporządzenia Komisji (WE) Nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) /Dz. Urz. UE L 214 z dnia 9 sierpnia 2008 r./.

Drukuj

Pracodawcy RP: Internetowe procedury przetargowe przynoszą oszczędności

Jak wynika z danych Urzędu Zamówień Publicznych (UZP), w 2011 r. zwiększyła się popularność aukcji i licytacji elektronicznych. - To pozytywny trend, odzwierciedlający potrzebę informatyzacji procedur związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - mówią eksperci Pracodawców RP.

Drukuj

POPON u Wojewody Łódzkiego

Przedstawiciele POPON spotkali się z Wojewodą Łódzkim, Panią Jolantą Chełmińską oraz Dyrektorem Generalnym Panem Sławomirem Wasilczykiem.

Drukuj

Spotkanie Przedstawicieli POPON z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem

W dniu 31 stycznia 2012 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi odbyło się spotkanie z Marszałkiem Województwa Łódzkiego Witoldem Stępniem oraz Dyrektorem Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Anną Mroczek.

Drukuj

MPiPS: Ogłoszenie 40. edycji Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Minister Pracy i Polityki Społecznej ogłasza 40. edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy.

Drukuj

Jesteśmy na Facebooku!

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ma swoją stronę na FACEBOOKU!

Drukuj

Spotkanie POPON z Prezydentem Łodzi

W dniu 27 stycznia 2012 r. odbyło się spotkanie przedstawicieli POPON z Prezydentem Łodzi Panią Hanną Zdanowską.

Drukuj

Budżet na rok 2012 powiela stare błędy

W Sejmie dobiegają końca prace nad ustawą budżetową na 2012 rok. Pracodawcy RP krytycznie oceniają projekt, który pozwala przypuszczać, że rząd nie ma zamiaru przeprowadzić rzeczywistej reformy finansów publicznych.

Drukuj

Przedstawiciele POPON z wizytą u Prezydenta Wrocławia

Dnia 26 stycznia 2012 r. we Wrocławiu odbyło się spotkanie przedstawicieli POPON oraz laureata etapu centralnego konkursu LODOŁAMACZE 2011 z Rafałem Dutkiewiczem – Prezydentem Wrocławia.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan