facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Serdecznie zapraszamy na Galę Finałową XII edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2017
  • Lodołamacze
  • LODOŁAMACZE 2017
Drukuj

MPiPS: W marcu 2013 r. bezrobocie w Polsce spadło do 14,3 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego (na podstawie liczby pracujących z końca lutego br.)  wyniosła w marcu br. 14,3 proc.  i  w  porównaniu  do lutego  br. spadła o 0,1  punktu  procentowego. W analogicznym okresie ubiegłego roku (marzec 2012 – luty 2012) odnotowano identyczny spadek natężenia bezrobocia (z poziomu  13,4 proc.  do poziomu  13,3 proc.).

Drukuj

Czy obywatelstwo ma wpływ na uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika? Pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Do naszej firmy w procesie rekrutacji zgłosił się obywatel Białorusi, który ma aktualne orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane w Polsce i zezwolenie na podjęcie pracy w Polsce. Czy otrzymamy dofinansowanie do jego wynagrodzenia, jeśli go zatrudnimy Czy obywatelstwo ma...

Drukuj

Czy w związku z utratą statusu zakładu pracy chronionej niewykorzystane środki na koncie ZFRON należy zwrócić do PFRON pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej ekspert POPON Adam Hadław

Nasza firma jest zakładem pracy chronionej. 1 kwietnia 2013 r. zamierzamy zmniejszyć zatrudnienie do 40 osób ogółem. Wskaźnik osób niepełnosprawnych spadnie nam do poziomu 30 proc. osób niepełnosprawnych, w tym 15 proc. osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym i umiarkowanym....

Drukuj

W jakim stopniu zatrudnienie osoby niepełnosprawnej, u której stwierdzono przewlekłą chorobę psychiczną, wpłynie na wysokość wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej ekspert POPON Adam Hadław

Obowiązkowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w państwa firmie ulegnie obniżeniu, co wpłynie również na zmniejszenie wysokości wpłat. Wynika to z tego, że u zatrudnionej osoby niepełnosprawnej występuje schorzenie wymienione w rozporządzeniu w sprawie rodzajów schorzeń...

Drukuj

Efekt zachęty dla uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń. W Gazecie Podatkowej pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Obecnie jednym z podstawowych warunków otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Do polskiego porządku prawnego obowiązek ten został wprowadzony w art. 26b ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Drukuj

Interwencja POPON u Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kontroli PFRON u pracodawców osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  w związku z  pojawiającymi się problemami pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne kontrolowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod kątem wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nich przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Profesor Ireny Lipowicz  z prośbą o pomoc w zakresie ustalenia prawidłowej wykładni  i  konstytucyjności  przepisów, na których opiera się PFRON, wydając decyzje określające wysokość zobowiązań pracodawców wobec PFRON.  

Drukuj

PIP: Pozytywna ocena realizacji rządowego programu

Aktywny układ chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy, oprogramowanie umożliwiające tworzenie wirtualnych programów rehabilitacyjnych i zdalną rehabilitację kończyn górnych, czy metody oceny poziomu przemocy w pracy oraz sposoby jej przeciwdziałania – to przykłady nowatorskich rozwiązań przygotowywanych w ramach rządowego programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Stan realizacji jego zadań omawiano na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 19 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu powierzono koordynację programu.    

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 7/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 2.04.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na świadczenie usług noclegowych dla uczestników i prelegentów spotkań i seminariów realizowanych w ramach Projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".  

Drukuj

Właściwy kontrahent udzieli ulgi. W Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Przedsiębiorcy, którzy muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą je obniżać kupując usługi lub produkty od firm zatrudniających co najmniej 30 proc. osób niepełnosprawnych. Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON wynika z ustawy z 27...

Drukuj

Przedsiębiorcy zwrócą niewydane pieniądze na rehabilitację pracowników do PFRON. Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Skomplikowane przepisy związane z wydatkowaniem pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz konieczność opłacania składek od wypłacanych pracownikom świadczeń przez byłe zakłady pracy chronionej to główne powody niewykorzystywania zgromadzonych na nim środków.  

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego oraz zapewnienie sprzętu oraz obsługi technicznej w zakresie tłumaczeń symultanicznych (nr: 6/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 28.03.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski przy zastosowaniu prawidłowej terminologii oraz jednolitego słownictwa i frazeologii oraz dostarczenie i wynajem sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą techniczną dla średnio 26 osób na każdym seminarium i podczas konferencji prasowej które odbędą się w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie.  

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan