facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zpchr i w byłych zpchr
Drukuj

Efekt zachęty dla uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń. W Gazecie Podatkowej pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Obecnie jednym z podstawowych warunków otrzymania miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych jest spełnienie tzw. efektu zachęty. Do polskiego porządku prawnego obowiązek ten został wprowadzony w art. 26b ust. 4 i 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i...

Drukuj

Interwencja POPON u Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie kontroli PFRON u pracodawców osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  w związku z  pojawiającymi się problemami pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne kontrolowanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych pod kątem wywiązywania się z obowiązków nałożonych na nich przez przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zwróciła się do Rzecznika Praw Obywatelskich Pani Profesor Ireny Lipowicz  z prośbą o pomoc w zakresie ustalenia prawidłowej wykładni  i  konstytucyjności  przepisów, na których opiera się PFRON, wydając decyzje określające wysokość zobowiązań pracodawców wobec PFRON.  

Drukuj

PIP: Pozytywna ocena realizacji rządowego programu

Aktywny układ chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy, oprogramowanie umożliwiające tworzenie wirtualnych programów rehabilitacyjnych i zdalną rehabilitację kończyn górnych, czy metody oceny poziomu przemocy w pracy oraz sposoby jej przeciwdziałania – to przykłady nowatorskich rozwiązań przygotowywanych w ramach rządowego programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”. Stan realizacji jego zadań omawiano na posiedzeniu Rady Ochrony Pracy 19 marca br. w siedzibie Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego, któremu powierzono koordynację programu.    

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 7/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 2.04.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na świadczenie usług noclegowych dla uczestników i prelegentów spotkań i seminariów realizowanych w ramach Projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych".  

Drukuj

Właściwy kontrahent udzieli ulgi. W Rzeczpospolitej pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Przedsiębiorcy, którzy muszą dokonywać wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, mogą je obniżać kupując usługi lub produkty od firm zatrudniających co najmniej 30 proc. osób niepełnosprawnych. Obowiązek dokonywania wpłat na PFRON wynika z ustawy z 27...

Drukuj

Przedsiębiorcy zwrócą niewydane pieniądze na rehabilitację pracowników do PFRON. Komentarz Moniki Tykarskiej Wiceprezes POPON w Dzienniku Gazecie Prawnej

Skomplikowane przepisy związane z wydatkowaniem pieniędzy z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) oraz konieczność opłacania składek od wypłacanych pracownikom świadczeń przez byłe zakłady pracy chronionej to główne powody niewykorzystywania zgromadzonych na nim środków.  

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty tłumaczenia symultanicznego polsko-angielskiego i angielsko-polskiego oraz zapewnienie sprzętu oraz obsługi technicznej w zakresie tłumaczeń symultanicznych (nr: 6/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 28.03.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na wykonanie usługi tłumaczenia symultanicznego z języka polskiego na język angielski oraz z języka angielskiego na język polski przy zastosowaniu prawidłowej terminologii oraz jednolitego słownictwa i frazeologii oraz dostarczenie i wynajem sprzętu do tłumaczenia wraz z obsługą techniczną dla średnio 26 osób na każdym seminarium i podczas konferencji prasowej które odbędą się w Warszawie, Wrocławiu, Gdańsku i Rzeszowie.  

Drukuj

Odpowiedź Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych na pytanie POPON w sprawie Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych Pana Jarosława Dudy pytanie w sprawie   upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.  

Drukuj

BON odpowiada na pytania POPON w sprawie interpretacji pojęcia "zmniejszenie ograniczeń zawodowych”

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła  się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji §2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności pojęcia „ograniczenie zawodowe” i „zmniejszenie ograniczeń zawodowych”.  

Drukuj

BON: Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia o pomocy de minimis, które zastąpi wygasające z dniem 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).   Projekt dostępny jest na stronie Komisji http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html  

Drukuj

Inwestycje – szansą na rozwój

Podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski zapowiedział, iż razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Investments dr. Janem Kulczykiem będą wspólnie działać na rzecz rozwoju kontaktów biznesowych nad Brdą i w regionie kujawsko-pomorskim. W dniach 20–21 maja br. w Bydgoszczy odbędzie się Okrągły Stół Gospodarczy: Inwestycje – od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej.  

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan