facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

Lider aktywizacji  Kreator zatrudnienia
2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Wszystkiego najlepszego z okazji Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku

Drukuj

PIP: Nagrody głównego inspektora pracy

Z udziałem wicemarszałka Sejmu Ryszarda Terleckiego na Zamku Królewskim w Warszawie 29 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia corocznej Nagrody Głównego Inspektora Pracy im. Haliny Krahelskiej oraz nagród w XXIV edycji konkursu „Pracodawca – organizator pracy bezpiecznej”.

Drukuj

Osoby niesłyszące będą mogły prowadzić ciężarowki? Coraz bliżej do tej ustawy

Sejmowa Komisja Ustawodawcza jednomyślnie dopuściła do dalszych prac parlamentarnych poselski projekt ustawy, pozwalającej osobom z niepełnosprawnością słuchu prowadzić samochody ciężarowe.

Drukuj

Problemy osób z niepełnosprawnością i jak je rozwiązać poprzez sport

Sport dla jednych jest rozrywką, dla innych pasją, dla jeszcze innych ucieczką od rzeczywistości. Dla osób z niepełnosprawnością ruchową może być czymś znacznie więcej. Może znacząco podnosić jakość ich życia zarówno pod kątem psychicznym, jak i społecznym. Niestety, aktywność sportowa i rekreacyjna niepełnosprawnych w Polsce jest na bardzo niskim poziomie.

Drukuj

Niepełnosprawność w UE: długa droga do równości

Aby zapewnić osobom niepełnosprawnym równą reprezentację i szanse w społeczeństwie i miejscu pracy, Parlament Europejski dąży do rozszerzenia ogólnounijnej strategii dotyczącej niepełnosprawności, podnosząc takie kwestie, jak równość płci, ubóstwo i dyskryminacja.

Drukuj

MRPiPS: Polski rynek pracy na tle innych krajów UE

Szybszy wzrost wynagrodzeń i wyraźnie niższa stopa bezrobocia – tak według Eurostatu wygląda sytuacja na rynku pracy w Polsce w porównaniu z innymi krajami UE.

Drukuj

MRPiPS: Emeryturę wybierają głównie nieaktywni zawodowo

Na emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn przechodzą głównie osoby, które dotąd były nieaktywne zawodowo. Od początku września ZUS przyjął 377,4 tys. wniosków związanych z przywróceniem wieku emerytalnego.

Drukuj

Zniesienie limitu składek na ZUS od 2019 r.

Zdaniem ministra finansów Mateusza Morawieckiego, zniesienie limitu składek na ZUS powinno wejść w życie w 2019 roku, tak by przedsiębiorcy mieli czas na przystosowanie się do nowych przepisów. Obecnie procedowana ustawa mówi o zniesieniu limitów od 1 stycznia 2018 r.

Drukuj

Idzie rewolucja w orzekaniu o niezdolności do pracy. Będzie nowy system

Projekt założeń do ustawy wprowadzającej nowy system orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy opracował międzyresortowy zespół, którym kieruje prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska. Zespół rekomenduje powstanie jednego systemu orzeczniczego w miejsce obecnych pięciu.

Drukuj

Korzyści dla prowadzących zakłady pracy chronionej. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Według informacji Biura Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych w czerwcu 2017 r. funkcjonowały 1.052 zakłady pracy chronionej (ZPChr), które zatrudniały 169.206 pracowników, w tym 132.793 osoby z niepełnosprawnością. Czy ta forma prowadzenia działalności gospodarczej jest nadal atrakcyjna dla przedsiębiorców Odpowiedź na postawione pytanie nie jest jednak oczywista.

Drukuj

50 uproszczeń dla biznesu od 2018 r.

W 2018 roku wprowadzona zostanie kolejna, duża paczka nowelizacji przepisów pod nazwą „50 uproszczeń dla biznesu”. Nowe uproszenia dotyczą przepisów w prawie podatkowym i gospodarczym. O ile projekt podyktowany jest faktycznymi problemami firm, przedsiębiorców może niepokoić ilość zmian wdrażanych obecnie w prawie, które rewolucjonizują prowadzenie biznesu.

Drukuj

Niepełnosprawni bezdomni znajdą dom

Będzie nowy typ placówki: schronisko dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi.

Drukuj

MRPiPS: Wręczenie legitymacji dla osób z niepełnosprawnościami

29 listopada w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej wręczono nowe legitymacje dla osób z niepełnosprawnościami.

© 1995-2017 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan