facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Laureaci Ogólnopolscy Konkursu Lodołamacze 2018
  • Laureaci Regionalni Konkursu Lodołamacze 2018
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Jak ustalić wymiar urlopu wypoczynkowego niepełnosprawnego pracownika tymczasowego – pytanie POPON do BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie interpretacji przepisów art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721), dalej jako ustawa o rehabilitacji, które dotyczą dodatkowego urlopu rehabilitacyjnego dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym i umiarkowanym stopniem, w kontekście ustawy o zatrudnieniu tymczasowym.

Drukuj

Firmy przyjazne niepełnosprawnym – o Konkursie Lodołamacze przypomina patron medialny Dziennik Gazeta Prawna.

Jeszcze tylko do jutra Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) czeka na formularze zgłoszeniowe do tegorocznej edycji konkursu Lodołamacze, któremu patronuje DGP.

Drukuj

Utrata statusu ZPChr a środki zgromadzone na rachunku ZFRON. W Gazecie Podatkowej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Pracodawcy, którzy posiadają status zakładu pracy chronionej, mają obowiązek utworzyć zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON). Środki tego Funduszu, które pochodzą ze zwolnień podatkowych, np. z podatku dochodowego od osób fizycznych, mogą wydatkować m.in. na...

Drukuj

Jak pracodawca ma odzyskać pieniądze pożyczone pracownikowi z ZFRON – pytanie POPON do BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie interpretacji przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz. U. 2007 r., Nr 245, poz. 1810) w kontekście zwrotu udzielonych pożyczek w ramach pomocy indywidualnej.

Drukuj

Komunikat BON: Harmonogram przyjmowania kolejnych aktów prawnych w ramach wyłączeń blokowych

Harmonogram przyjmowania kolejnych aktów unijnych związanych z pomocą w ramach wyłączeń blokowych, przedstawiony przez Komisję na posiedzeniu Komitetu Doradczego ds. Pomocy Państwa w dniu 1 lipca 2013 r., wygląda następująco:

Drukuj

Spotkanie Podkarpackiej Rady Wojewódzkiej POPON z Alicją Wosik Wicewojewodą Podkarpackim

Przedstawiciele Podkarpackiej Wojewódzkiej POPON spotkali się w dniu 19 lipca 2013 r. z Panią Alicją Wosik Wicewojewodą Podkarpackim. Głównym tematem spotkania było omówienie sytuacji pracodawców osób niepełnosprawnych w związku pracami nad projektem  rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych.

Drukuj

Ważne dla pracodawców! Aktualny harmonogram prac nad rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych

W dniu 20 czerwca 2013 roku odbyło się spotkanie Ministra Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych z Wiceprezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzatą Kozak, w sprawie projektu nowego rozporządzenia Komisji Europejskiej dotyczącego tzw. „wyłączeń blokowych”.

Drukuj

Samorządy województw w trosce o miejsca pracy osób niepełnosprawnych

Do Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych nadal wpływają wyrazy poparcia na rzecz działań dotyczących zmiany projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie wyłączeń blokowych oraz ratowania miejsc pracy osób niepełnosprawnych.  

Drukuj

Ważne wytyczne BON w sprawie ulg we wpłatach na PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała z BON ważne wytyczne w sprawie prawidłowego udzielania przez pracodawców ulg we wpłatach na PFRON.  W stanowisku z dnia 16 lipca 2013 r. (BON-52311-243-2-LK/2013) Biuro odniosło się do kilku wątpliwości prawnych, dotyczących wyliczania kwoty ulgi, tj:

Drukuj

Jak prawidłowo ustalić sumę wynagrodzeń na potrzeby art. 22 ustawy o rehabilitacji (…) - pytanie POPON do BON

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczącym prawidłowej interpretacji poszczególnych zapisów art. 22 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721.).

Drukuj

Kiedy wykonawców pracy nakładczej wliczamy do wskaźników zatrudnienia – odpowiedź BON na pytanie POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniami do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnień, które dotyczą przepisu art. 22 i art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Problemy interpretacyjne związane ze statusem ZAZ – pytanie POPON do BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z pytaniem do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnień, które dotyczą statusu zakładu aktywności zawodowej (ZAZ).

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan