facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • 22 listopada 2018 r., Katowice: GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • 4 grudnia 2018 r., Warszawa: GIEŁDA PRACY DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
  • POPON zaprasza: Andrzejkowe spotkanie integracyjne Wyprawa do wnętrza ziemi 29-30 listopada Hotel na Podzamczu Tarnowskie Góry
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

List otwarty do Premiera Donalda Tuska

Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Malinowski wystosował list otwarty do Premiera Donalda Tuska, w którym zwraca się z prośbą o objęcie osobistym nadzorem procesu wprowadzania nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów.

Drukuj

Informacje o planach kontroli w zpch-ach i zaz-ach

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych skierowała pisma do Wojewodów z prośba o udostępnienie planów kontroli przeprowadzanych przez Wojewodę w zakresie spełniania przez zakłady pracy chronionej i zakłady aktywności zawodowej warunków i obowiązków wynikających z  art. 28 i art. 29 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Nie zawsze w firmie trzeba przeliczać, ilu niepełnosprawnych pracuje na etacie, pisze w Rzeczpospolitej doradca prawny POPON

Pracodawca musi składać korekty w PFRON tylko wtedy, gdy otrzymane z opóźnieniem orzeczenie o niepełnosprawności oznaczało dla niego więcej obowiązków. Gdy ma mu przynieść korzyści, poprawianie dokumentów jest fakultatywne.Z punktu widzenia pracodawców w zakresie wliczania osób...

Drukuj

Zakłady chronione z mniejszą pomocą. Komentarz w DGP Jana Zająca Prezesa Zarządu POPON

Od 2014 roku planujemy stopniowe ujednolicanie wysokości dofinansowań do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników – zapowiada Jarosław Duda, wiceminister pracy i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych.  

Drukuj

Posiedzenie Trójstronnej Komisji poświęcone ustawie antykryzysowej

Kolejne posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych odbyło się 13 lutego 2013 r. w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej. Zostało poświęcone Projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy, związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.

Drukuj

Poselskie „tak” dla programu inspekcji

Komisja do Spraw Kontroli Państwowej, obradująca 7 lutego br. w gmachu Sejmu pod przewodnictwem posła Mariusza Błaszczaka, przyjęła program działania Państwowej Inspekcji Pracy na rok 2013 z planem długofalowym na lata 2013-2015. Przedstawiła go Iwona Hickiewicz, główny inspektor pracy, której towarzyszyli zastępcy: Małgorzata Kwiatkowska i Leszek Zając oraz dyrektor Departamentu Planowania, Analiz i Statystyki GIP Lidia Szmit.

Drukuj

Spowolnienie gospodarek Niemiec i Francji to zła wiadomość dla polskich przedsiębiorców

Koniec ubiegłego roku był wyjątkowo trudny dla największych gospodarek strefy euro. Jak podał w czwartek Eurostat, niemiecka gospodarka zwolniła o 0,6% kwartał do kwartału, natomiast francuska zmniejszyła się w tym okresie o 0,3%. Zdaniem eksperta Pracodawców RP Piotra Wołejki, spowolnienie gospodarcze w tych krajach przełoży się na dalszy spadek portfela zamówień u polskich przedsiębiorców.  

Drukuj

Jak policzyć stan zatrudnienia w Zakładzie Pracy Chronionej

Jeśli pracownik ma kilka orzeczeń o niepełnosprawności w tym samym okresie, szef może wybrać to, które jest dla niego korzystniejsze. Pracodawcy muszą systematycznie sprawdzać stan zatrudnienia niepełnosprawnych w firmie i informować o tym Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób...

Drukuj

Czy można wykorzystać środki zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych na spłatę kredytu bankowego. W Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej pisze doradca prawny POPON

Nasza firma ma status zakładu pracy chronionej (ZPChr) i finansuje z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) koszty zakupu maszyny nabytej w formie leasingu. Czy można przekazywać środki ZFRON również na spłatę raty kapitałowej oraz odsetek od kredytu...

Drukuj

Odpowiedź BON w sprawie prawidłowego naliczania składek na ubezpieczenie społeczne od udzielanych świadczeń osobom niepełnosprawnym.

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowego sposobu naliczania składek na ubezpieczenia społeczne od otrzymywanych przez pracowników niepełnosprawnych świadczeń na rehabilitację zawodową, społeczną oraz leczniczą osób niepełnosprawnych z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) w byłych zakładach pracy chronionej.  

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan