facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Kolejny sukces Giełdy Pracy w Warszawie zorganizowanej przez POPON
  • Tłumy osób z niepełnosprawnościami na Giełdzie Pracy w Katowicach
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Dzień Otwarty dla Osób Niepełnosprawnych w ZUS

W miesiącu obchodów Europejskiego Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych, w dniu 29 maja 2013 roku, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i wszystkie Oddziały ZUS, już od kilku lat organizuje "Dzień Otwarty w ZUS dla Osób Niepełnosprawnych". Celem przedsięwzięcia jest upowszechnienie wiedzy o prawach osób niepełnosprawnych oraz udostępnienie zainteresowanym kompleksowej informacji w obszarze zagadnień związanych z ubezpieczeniami społecznymi oraz możliwościami aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Drukuj

POPON przypomina – tylko do jutra można wysyłać sprawozdania finansowe do PFRON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Drukuj

MPIPS: Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych

W Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog” 24 kwietnia br.odbyło się Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych z udziałem Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska.

Drukuj

Firmy zatrudniają więcej osób ze schorzeniami specjalnymi

W ciągu dwóch lat liczba pracowników ze szczególnymi dysfunkcjami na otwartym rynku pracy wzrosła aż o 284 proc.

Drukuj

KPRM: Obniżenie bezrobocia najważniejszym zadaniem rządu

Donald Tusk dyskutował z przedstawicielami związkowców i pracodawców m.in. na temat ochrony miejsc pracy i konkurencyjności polskiej gospodarki.

Drukuj

KPRP„Ochrona konkurencji służy konsumentom”

Prezydent Bronisław Komorowski zainaugurował XII Konferencję Międzynarodowej Sieci Konkurencji, zrzeszającą przedstawicieli organów antymonopolowych z całego świata, która w tym roku odbyła się w Warszawie. W spotkaniu wziął również udział Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Olgierd Dziekoński.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan