twitter facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Serdecznie zapraszamy na Lubelską, Małopolską, Podkarpacką, Świętokrzyską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Serdecznie zapraszamy na Dolnośląską, Lubuską, Opolską, Śląską Regionalną Galę XIII Edycji Konkursu LODOŁAMACZE 2018
  • Posiedzenia Kapituł Lodołamaczy 2018 - terminy i miejsca
Drukuj

Utrata statusu zakładu pracy chronionej. Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej.

Nasza firma rozważa rezygnację ze statusu zakładu pracy chronionej. Planujemy utrzymanie stanu zatrudnienia oraz wskaźnika, o których mowa w art. 33 ust. 7b ustawy o rehabilitacji, co pozwoli nam zachować zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Jakie środki umożliwią kontynuowanie rehabilitacji. Karolina Sikora doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej

Spółka posiada status zakładu pracy chronionej. Ze środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (ZFRON) chcemy zorganizować dla naszych niepełnosprawnych pracowników dwudniowy wyjazd wypoczynkowy, który pozwoli także zacieśnić więzi między załogą. Czy możemy przeznaczyć na to środki ZFRON Czy w sytuacji, gdy będzie można ustalić, że ściśle określony pracownik otrzymał przysporzenie majątkowe w postaci uczestnictwa w wyjeździe (zostanie sporządzona lista zatrudnionych biorących w nim udział), trzeba będzie odprowadzić podatek dochodowy od osób fizycznych.

Drukuj

Zatrudnienie niepełnosprawnych. Coraz wyższe koszty PFRON

W 2013 roku liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrośnie o kilka tysięcy, jednak koszty ponoszone na ten cel przez Fundusz wzrosną o ponad 10 proc. - szacuje prezes PFRON.Jak powiedział prezes Wojciech Skiba, obecnie z dofinansowaniem funduszu zatrudnionych jest około 240 tys. osób niepełnosprawnych, zmieniła się jednak struktura zatrudnienia - pracę ma coraz mniej osób z lekkim stopniem niepełnosprawności, a więcej ze stopniem umiarkowanym i znacznym, w tych przypadkach pracodawcy otrzymują wyższe dofinansowanie.

Drukuj

Polska Agencja Prasowa. PFRON: liczba zatrudnionych niepełnosprawnych stabilna, koszty wyższe

W 2013 roku liczba osób niepełnosprawnych zatrudnionych dzięki dofinansowaniu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wzrośnie o kilka tysięcy, jednak koszty ponoszone na ten cel przez Fundusz wzrosną o ponad 10 proc. - szacuje prezes PFRON.

Drukuj

PFRON: Zmiana wysokości minimalnego wynagrodzenia

Informujemy, że w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 986), począwszy od wniosków za wrzesień 2012 r., w poz. 50 informacji o wynagrodzeniach, zatrudnieniu i stopniach niepełnosprawności pracowników niepełnosprawnych - INF-D-P* należy wykazać minimalne wynagrodzenie za pracę obowiązujące w grudniu poprzedniego roku tj. 1386 zł. dla wniosków składanych za okresy do końca 2012 r. Wypełnienie w w/w pozycji kwoty innej niż podana, spowoduje skierowanie wniosku do korekty.

Drukuj

Lodołamacze dla przełamujących bariery

Wyróżniono pracodawców, którzy stwarzają osobom niepełnosprawnym równe szanse podjęcia pracy.

Drukuj

Dziennik Polski: Od września wyższe dofinansowanie do wynagrodzeń niepełnosprawnych. Komentarz Jana Zająca prezesa POPON

We wrześniu weszła wżycie kolejna nowelizacji przepisów dotyczących zatrudnienia osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych dla podmiotów finansowanych ze środków publicznych - zmiany po 1 października 2012 r.  pisze w Prawie Pomocy Publicznej Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych[1] – dalej jako ustawa o finansach publicznych, ma podstawowe znaczenie dla wielu podmiotów finansowanych ze środków publicznych. Ma także wpływ na pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne i uzyskujących dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych[2], dalej jako ustawa o rehabilitacji. Nowelizacja ustawy o rehabilitacji umożliwi uzyskanie dofinansowań przez niektóre podmioty finansowane ze środków publicznych.

© 1995-20182018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan