facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków POPON
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

BON odpowiada na pytania POPON w sprawie interpretacji pojęcia "zmniejszenie ograniczeń zawodowych”

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła  się do Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji §2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności pojęcia „ograniczenie zawodowe” i „zmniejszenie ograniczeń zawodowych”.  

Drukuj

BON: Projekt rozporządzenia Komisji Europejskiej w sprawie pomocy de minimis

Komisja Europejska opublikowała projekt nowego rozporządzenia o pomocy de minimis, które zastąpi wygasające z dniem 31 grudnia 2013 r. rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).   Projekt dostępny jest na stronie Komisji http://ec.europa.eu/competition/consultations/2013_de_minimis/index_en.html  

Drukuj

Inwestycje – szansą na rozwój

Podczas briefingu prasowego w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej dr Andrzej Malinowski zapowiedział, iż razem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Kulczyk Investments dr. Janem Kulczykiem będą wspólnie działać na rzecz rozwoju kontaktów biznesowych nad Brdą i w regionie kujawsko-pomorskim. W dniach 20–21 maja br. w Bydgoszczy odbędzie się Okrągły Stół Gospodarczy: Inwestycje – od gospodarki lokalnej do gospodarki globalnej.  

Drukuj

KPRM: 820 zł miesięcznie dla opiekunów dzieci niepełnosprawnych

Rząd zdecydował, że osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, czyli takie które nie podjęły lub zrezygnowały z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym – otrzymają dodatkowe 200 zł miesięcznie (niezależnie od dochodu i innych świadczeń). Kwota ta będzie przyznawana za okres od kwietnia do końca grudnia 2013 r.  

Drukuj

Wszystko o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Poradnik Gazety Prawnej przy współpracy z ekspertami POPON

Nie ma wątpliwości, że osoby niepełnosprawne mogą stać się efektywnymi i zmotywowanymi pracownikami. Pracodawca decydujący się na ich zatrudnienie musi jednak pamiętać, że niepełnosprawni to grupa pracowników, która na mocy obowiązujących przepisów podlega szczególnej ochronie. Przysługują im rozszerzone uprawnienia, takie jak dodatkowe urlopy wypoczynkowe czy dodatkowe przerwy w pracy. Piszemy o tym w niniejszym opracowaniu.  

Drukuj

Interwencja senatorska na prośbę POPON w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.

Na prośbę Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Senator RP Władysław Ortyl skierował na 28 posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2013 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.

Drukuj

Członkowie POPON poznają irlandzki system wsparcia pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

W lutym i marcu 2013 roku członkowie i pracownicy POPON uczestniczyli w wizytach studyjnych w Irlandii realizowanych w ramach projektu „Trener pracy, jako szansa na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.  Członkowie polskiej delegacji spotkali się z przedstawicielami Ministerstwa Ochrony Socjalnej, Narodowej Rada ds. Niepełnosprawności, Irlandzkiego Stowarzyszenie Zatrudnienia Wspomaganego, Stowarzyszenia KARE oraz  Employ Ability Service (EAS).

Drukuj

Kampania Lodołamacze również w ramach projektu Chorzów bez barier

Ruszyła projekt „Chorzów bez barier”, którego częścią stała się między innymi Kampania Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Lodołamacze 2013. Celem projektu „Chorzów bez barier” jest przybliżenie problemów osób niepełnosprawnych.  

Drukuj

Komisja Trójstronna nie porozumiała się w sprawie ustawy antykryzysowej

Posiedzenie Prezydium Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych i posiedzenie plenarne TK, odbyte 21 marca 2013 r., poświęcono przygotowanemu przez MPiPS projektowi ustawy o szczególnych rozwiązaniach na rzecz ochrony miejsc pracy związanych z łagodzeniem skutków spowolnienia gospodarczego lub kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców.  

Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 5/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 22.03.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na opracowania wzoru i wydruku zaproszeń oraz materiałów szkoleniowych wraz z dostawą na spotkania i seminaria  w ramach Projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych". Projekt, realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan