facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków POPON
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności na wykonanie usługi wynajmu sal szkoleniowych i usług cateringu nr. 3/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 14.03.2013 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na wynajmem sal szkoleniowych i świadczenie usług cateringu w ramach Projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych". Projekt, realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.  

Drukuj

Dane do PFRON na nowych drukach dopiero od września

O trzy miesiące dłużej będą obowiązywać dotychczasowe wzory deklaracji przekazywanych przez pracodawców do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

Drukuj

Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON pisze w Aktualnościach Księgowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka na temat prawa do wynagrodzenia oraz dodatkowego urlopu przysługującego osobie niepełnosprawnej

Czy za udział w komisji ZUS pracownik zachowuje prawo do wynagrodzeniaPYTANIEZatrudniane przez nas osoby niepełnosprawne często chcą korzystać z płatnego zwolnienia od pracy, dotyczy to także uczestnictwa w posiedzeniu komisji ZUS w sprawie przyznania renty. Czy pracodawca musi się...

Drukuj

Jakie warunki musi spełnić osoba zatrudniająca niepełnosprawnego syna, żeby otrzymać dofinansowanie z PFRON pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i zatrudniam kilka osób. Chcę zatrudnić na umowę o pracę mojego niepełnosprawnego syna. Czy mógłbym otrzymać dofinansowanie do jego wynagrodzenia z PFRON? Jakie warunki musiałbym spełnić, aby tak się stało?Zgodnie z art. 26a ust. i...

Drukuj

Czy ustalając wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w zakładzie pracy, należy wliczyć osoby korzystające z urlopów wychowawczych pisze w Poradni Kadrowej Dziennika Gazety Prawnej Elżbieta Sadło doradca prawny Polskiej Organizacji Pracodawców Osób N

Jako firma zatrudniająca dużą liczbę pracowników jesteśmy zobowiązani do wpłat na PFRON, gdyż nie osiągamy 6-proc. wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. W marcu przyjęliśmy do pracy kilku nowych pracowników, w tym także osoby niepełnosprawne. Z kolei dwie pracownice...

Drukuj

Od 1 grudnia kluczowa jest terminowość wypłaty przez pracodawcę. Doradca POPON pisze w Aktualnościach Księgowych Wydawnictwa Wiedza i Praktyka

Przedsiębiorca nie otrzyma dofinansowania do pensji niepełnosprawnego, jeżeli spóźni się z wypłatą wynagrodzenia więcej niż 14 dni.Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zmieniła od 1 grudnia zasady uzyskiwania przez...

Drukuj

Wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych tylko na rachunek i bez spóźnień. Doradca POPON pisze w Aktualnościach Kadrowych Wydawnictwa Widza i Praktyka

Nowe przepisy dotyczące korzystania z pomocy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) dotyczą zarówno otwartego, jak i chronionego rynku pracy. Ten drugi nadal jest jednak w pewnym zakresie uprzywilejowany.Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników...

Drukuj

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w Aktualnościach Kadrowych pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wprowadza kolejną zmianę przepisów dotyczących ich zatrudniania. Ma ona na celu m.in. uszczelnienie systemu wspierania tego procesu ze środków publicznych. Na mocy nowelizacji nastąpi...

Drukuj

Zaczynają skutkować interwencje na rynku pracy

- W lutym stopa bezrobocia wzrosła o 0,2 punktu  procentowego. To mniejszy wzrost, niż zakładaliśmy – stwierdził 8 marca 2013 r. wiceminister Jacek Męcina podczas briefingu prasowego, poświęconego sytuacji na rynku pracy i planowanym zmianom legislacyjnym w kodeksie pracy. - Wzrost zgłoszonych ofert pracy, których w lutym było 81,6 tys., a więc o 34,1  proc. więcej, niż przed rokiem, także napawa optymizmem na kolejne miesiące. Podjęte działania interwencyjne miały szerszy wymiar – były to nie tylko przekazane środki finansowe dla urzędów pracy, ale także fundusze skierowane z rezerwy ministra.

Drukuj

Termin składania sprawozdań finansowych za 2012 rok

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z rozporządzeniami Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 312 ze zm.) oraz w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. z 2010 r., Nr 53, poz. 311) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości. (pobierz).

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan