facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków POPON
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Zaproszenie na konferencję dotyczącą delegowania pracowników

Za pośrednictwem POPON Fundacja gospodarki i administracji publicznej zaprasza na konferencję dotyczącą delegowania pracowników.

Drukuj

Pytanie POPON do Ministra Jarosława Dudy w sprawie Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008

W dniu 31 grudnia 2013 roku upływa termin obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88.To bardzo ważny akt prawny dla osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce.

Drukuj

Pomoc de minimis a wynagrodzenie pielęgniarki, w Prawie Pomocy Publicznej pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Czy pomocą de minimis objęte jest wynagrodzenie pielęgniarki netto czy brutto?Na podstawie §2 ust. 1 pkt 12 lit. d rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2007 r. Nr 245 poz....

Drukuj

Szkolenie jako pomoc de minimis. W Prawie Pomocy Publicznej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Pracownik firmy chce skorzystać ze szkolenia, które jest finansowane ze środków unijnych jako pomoc de minimis dla pracodawcy. Pracodawca nie ponosi żadnych kosztów w związku ze skierowaniem pracownika na to szkolenie. Czy taką pomoc należy łączyć z pomocą de minimis otrzymywaną w...

Drukuj

POPON pyta BON o prawidłową interpretację pojęcia "zmniejszenie ograniczeń zawodowych”

W związku z licznymi pytaniami pracodawców Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwrócił się do Pana Jarosława Dudy Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych  z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących prawidłowej interpretacji §2 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych, a w szczególności pojęcia „ograniczenie zawodowe” i „zmniejszenie ograniczeń zawodowych”.

Drukuj

Pracodawcy poszukiwali pracowników na Giełdzie Pracy zorganizowanej przez POPON w Krakowie

W Krakowie odbyła się Giełda Pracy zorganizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

Drukuj

MF: Rusza rządowy program wsparcia przedsiębiorców

4.03.2013 r. w Banku Gospodarstwa Krajowego miała miejsce uroczystość inaugurująca rządowy program wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. W obecności Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska i Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Finansów Jacka Rostowskiego, w siedzibie BGK zostały podpisane umowy z przedstawicielami pięciu banków.

Drukuj

Słaby wzrost PKB to przyczyna wysokiego bezrobocia

W opinii Pracodawców RP niski wzrost gospodarczy w IV kwartale 2012 r. to główna przyczyna wysokiego bezrobocia, którego stopa w styczniu br. przekroczyła 14 proc. – Rząd powinien jak najszybciej podjąć działania wspierające powrót gospodarki na ścieżkę wysokiego wzrostu – mówi ekspert Pracodawców RP Jacek Brzozowski.

Drukuj

Zmiany w zakresie kontroli przeprowadzanej przez PFRON. W Gazecie Podatkowej pisze Elżbieta Sadło, doradca prawny POPON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych to państwowy fundusz celowy, którego podstawowym zadaniem jest finansowanie realizowanych przez różne podmioty, w tym także przez pracodawców, działań związanych z szeroko pojętą rehabilitacją osób niepełnosprawnych –...

Drukuj

MPiPS: Trójstronna Komisja dyskutowała o ochronie zdrowia

Posiedzenie Trójstronnej Komisji ds. Społeczno-Gospodarczych, które odbyło się 27 lutego 2013 r., zostało poświęcone tematyce związanej z ochroną zdrowia.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan