facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka
  • Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Kiedy można skorzystać z ułatwień w uzyskaniu statusu zakładu pracy chronionej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski w Dzienniku Gazecie Prawnej

Jako spółka przejęliśmy pracowników zakładu pracy chronionej w związku z jego podziałem. Sami chcemy uzyskać status ZPChr w przyspieszonym trybie, bez spełniania warunku prowadzenia działalności gospodarczej przez 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku.

Drukuj

Podwójne przepisy zapewniają mniej sprawnym taki sam start i kontrakt jak zdrowym pracownikom. Artykuł Mateusza Brząkowskiego, doradcy prawnego POPON w Rzeczpospolitej

Angażując osobę z niepełnosprawnością szef musi pamiętać o odrębnościach związanych z zawarciem samej umowy, jak i o dodatkowych uprawnieniach takiego podwładnego

Drukuj

Czy potwierdzenie niepełnosprawności jednego z pracowników spowoduje obniżenie miesięcznej wpłaty na PFRON - pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Nasza firma nie zatrudniała dotychczas osoby niepełnosprawnej. Wpłacaliśmy zatem kary na PFRON. Jednak ostatnio w dokumentacji jednego z naszych pracowników znalazło się pierwsze orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z symbolem 02-P. Jaki ma to wpływ na nasze rozliczenia z funduszem

Drukuj

Czy sposób wypłaty pensji wpływa na prawo do dofinansowania wynagrodzeń z PFRON - pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON

Zatrudniamy osoby niepełnosprawne i chcemy otrzymywać z tego tytułu dofinansowanie do wynagrodzenia z PFRON.

Drukuj

Sytuacja ZPChr po 1 lipca 2012 r. - pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON w Gazecie Podatkowej

Od 1 lipca 2012 r. obowiązują przepisy prawne, które dotyczą bezpośrednio pracodawców prowadzących zakłady pracy chronionej. Z jednej strony zwiększają one wysokość wskaźnika zatrudnienia niepełnosprawnych uprawniający do posiadania przez pracodawców statusu ZPChr, z drugiej zmniejszają maksymalne kwoty dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych.

Drukuj

Nowe rozporządzenie w sprawie zakładów aktywności zawodowej

W dniu 17 lipca podpisane zostało nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zakładów aktywności zawodowej.

Drukuj

Senat uchwalił nowelizację ustawy o rehabilitacji bez poprawek

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że w dniu 26 lipca br. (czwartek) Senat uchwalił bez poprawek ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw.

Drukuj

Nowelizacja ustawy o rehabilitacji w Senacie

Na posiedzeniu w Senatu dniu 26 lipca senatorowie będą głosowali za przyjęciem nowelizacji ustawy o rehabilitacji.

Drukuj

Senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przyjęła nowelizację ustawy o rehabilitacji bez poprawek

W dniu 18 lipca br. odbyło się posiedzenie senackiej Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, którego przedmiotem było rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (druk senacki nr 147).

Drukuj

Posiedzenie Rady Nadzorczej PFRON

W dniu wczorajszym (18 lipca br.) obradowała Rada Nadzorcza Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. W obradach uczestniczył Pan Maciej Dudek, członek Rady Nadzorczej PFRON (wiceprzewodniczący Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych) reprezentujący Pracodawców RP.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan