facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka
  • Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Dane pochodzące z Systemu Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON

POPON przedstawia zaktualizowane dane dotyczące liczby pracodawców i pracowników zarejestrowanych w Systemie Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR) PFRON w podziale na typ pracodawcy i stopień niepełnosprawności pracowników na podstawie informacji przedstawionych przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Iwona Hickiewicz nowym Głównym Inspektorem Pracy

Pani Iwona Hickiewicz została Głównym Inspektorem Pracy. Zastąpi na tym stanowisku Annę Tomczyk, która złożyła rezygnację z powodów osobistych.

Drukuj

Anna Tomczyk podziękowała POPON za współpracę

Ustępująca Główny Inspektor Pracy Anna Tomczyk skierowała na ręce Prezesa Zarządu Krajowego POPON Jana Zająca list z podziękowaniem dla POPON za dobrą współpracę pracodawców i Państwowej Inspekcji Pracy.

Drukuj

Ważne dla ZPChr - do 20 lipca trzeba wysłać informację półroczną do wojewody  INF-W

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że pracodawcy legitymujący się statusem zakładu pracy chronionej (lub ZAZ) powinni do 20 lipca br. złożyć do wojewody właściwego miejscowo informację półroczną INF-W dotyczącą spełniania przez nich ustawowych warunków uprawniających do posiadania statusu.

Drukuj

Czy zorganizowanie z opóźnieniem stanowiska pracy dla osoby, która uległa wypadkowi przy pracy jest obarczone karą pisze w Dzienniku Gazecie Prawnej doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Zorganizowaliśmy stanowisko pracy z podstawowym zapleczem socjalnym osobie niepełnosprawnej, która uległa wypadkowi przy pracy i straciła zdolność pracy na dotychczasowym stanowisku.

Drukuj

Jakie normy czasu stosować do osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w charakterze portiera.W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Jako zakład pracy chronionej zatrudniamy kilka osób niepełnosprawnych. Pracują jako portierzy. Czy stosuje się do nich skrócony czas pracy określony w art. 15 ustawy o rehabilitacji, czy zasady ogólne wynikające z kodeksu pracy.

Drukuj

Czy ukończenie wieku emerytalnego przez pracownika przesądza o braku dofinansowania z PFRON pisze doradca prawny POPON Elżbieta Sadło

Pracownik - osoba niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym - w kwietniu osiągnął wiek emerytalny. Jednak nadal nie wystąpił do ZUS z wnioskiem o wydanie decyzji o przyznaniu prawa do emerytury.

Drukuj

Nie będzie pracy dla niepełnosprawnych? Głos Wielkopolski pisze problemach pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne

W lipcu w Wielkopolsce zatrzymano cztery osoby podejrzewane o wyłudzenia pieniędzy z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Założyli oni fikcyjną firmę i mając dane osób niepełnosprawnych, składali wnioski o dofinansowanie ich wynagrodzeń.

Drukuj

POPON pyta BON o kwestię przekazywania zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych po utracie statusu

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w związku z licznymi pytaniami pracodawców zrzeszonych w POPON zwróciła się do BON z prośbą o udzielenie dodatkowych wyjaśnień

Drukuj

Pytanie POPON do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych dotyczące przekazywania na rachunek ZFRON kwot pochodzących ze zbycia srodków trwałych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w związku z licznymi pytaniami pracodawców zrzeszonych w POPON zwróciła się z prośbą do Biura Pełnomocnika Rządu do spraw Osób Niepełnosprawnych o udzielenie dodatkowych wyjaśnień w sprawie interpretacji przepisu art. 33 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721  z późn. zm.) – dalej zwana ustawą o rehabilitacji.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan