facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Drukuj

PIP: Główny Inspektor Pracy przedstawił sprawozdanie za 2011 rok

Zlikwidowanie bezpośrednich zagrożeń dla życia i zdrowia prawie 64 tys. pracowników, wyeliminowanie nieprawidłowości z zakresu legalności zatrudnienia w odniesieniu do ponad 130 tys. pracujących oraz wyegzekwowanie 78 mln zł zaległych należności dla 76 tys. zatrudnionych – to tylko niektóre efekty ubiegłorocznej działalności kontrolno-nadzorczej inspektorów pracy. 12 czerwca br. zapoznała się z nimi na posiedzeniu plenarnym Rada Ochrony Pracy.

Drukuj

PFRON: Utrudnienia w połączeniu z infolinią Funduszu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu dzisiejszym 14 czerwca w związku z problemami technicznymi mogą wystąpić utrudnienia w połączeniu z infolinią Funduszu, dostępną pod numerem 801 233 554.

Drukuj

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw

Projekt dotyczy m. in. poszerzenia kompetencji kontrolnych Prezesa Zarządu PFRON, podwyższenia wymagań wiążących się z dofinansowaniem wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, wprowadzenia odpowiedzialności za wykroczenie z tytułu naruszenia przepisów nowelizowanej ustawy, zmiany wysokości podstawy wyliczania dofinansowania do wynagrodzenia pracownika niepełnosprawnego

Drukuj

Kodeks pracy: Będą zmiany w urlopach, wynagrodzeniach i świadectwach pracy

Resort pracy chce wprowadzić znaczną część przepisów obecnych rozporządzeń do kodeksu pracy. Usunięte zostaną luki prawne w tych przepisach oraz wątpliwości interpretacyjne.

Drukuj

Jeśli firma nie sprosta, wojewoda pozbawi ją szczególnej pozycji, pisze Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON w Rzeczpospolitej

Każdy pracodawca, który zrealizuje warunki określone w ustawie z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn. DzU z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm. dalęj ustawa o rehabilitacji), może uzyskać status zakładu pracy chronionej (zpchr). Jego nabycie oznacza wiele przywilejów.

Drukuj

MPIPS: Komunikat w sprawie przedłużenia do 30 czerwca 2012 r. terminu do złożenia wniosku o przyznanie pomocy na podstawie rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne w okresie od kwietnia do czerwca 2012 r.

Rozporządzenie Rady Ministrów z 29 maja 2012 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, zostało 8 czerwca 2012 r. podpisane i opublikowane w Dzienniku Ustaw (poz. 641).

Drukuj

Platforma Obywatelska odpowiada POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych  otrzymała odpowiedź od Przewodniczącego Klubu Parlamentarnego Platformy Obywatelskiej na pytania dotyczące  realizacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz bieżących problemów pracodawców osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w Głosie Wielkopolskim o ulgach, prawach i uprawnieniach pracownika niepełnosprawnego

Czy niepełnosprawny musi pracować w nocy, ile wynosi czas pracy osoby niepełnosprawnej, jakie przysługują jej przerwy i ulgi

Drukuj

POPON zorganizował Giełdę Pracy dla Osób Niepełnosprawnych w Krakowie

W dniu 25 maja w Krakowie odbyła się Giełda Pracy dla Osób Niepełnosprawnych organizowana przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan