facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Pękający lód obojętności - Wystartowała XIV edycja Konkursu Lodołamacze 2019
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie Problemy z PFRON - jak skutecznie dochodzić swoich praw i prowadzić postępowanie administracyjne? Teoria i praktyka
  • Nowe obowiązki pracodawców osób niepełnosprawnych w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej.  Omówienie nowelizacji Kodeksu pracy i ustawy o rehabilitacji (…) w związku z przyjętą ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO oraz pozostałych przepisów dotyczących prowadzenia dokumentacji pracowniczej
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

POPON łączy pracodawców i pracowników

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uczestniczyła w Dniu Otwartym dla Osób Niepełnosprawnych organizowanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Poznaniu, Katowicach, Wrocławiu i Rzeszowie.

Drukuj

MPiPS: Program "Młodzi na rynku pracy"

MPiPS rozpoczęło Program „Młodzi na rynku pracy”, który jest pakietem działań inicjowanych bezpośrednio przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej, a także podejmowanych wspólnie z instytucjami rynku pracy, w celu szeroko zakrojonego wsparcia osób młodych w wejściu na rynek pracy. Projekt pilotażowy programu „Twoja Kariera – Twój Wybór” przetestuje wzorcowy schemat pracy z osobami bezrobotnymi do 30 roku życia oraz sprawdzi w praktyce innowacyjne narzędzia służące zwiększaniu aktywności, samodzielności i mobilności osób młodych.

Drukuj

Pracodawcy RP: Polska gospodarka weszła w okres spowolnienia

W I kwartale 2012 r. wyrównany sezonowo PKB wzrósł o 3,5% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, czyli był o 1,1 pkt proc. niższy niż w I kwartale 2011 r. Oznacza to, że proces wyhamowania polskiej gospodarki rozpoczął się na dobre.

Drukuj

KPRM: Premier: Polska najbardziej obiecującą gospodarką regionu

- Polska jest najbardziej obiecującą gospodarką regionu, a inwestorzy mogą mieć poczucie bezpieczeństwa i stabilności - powiedział Donald Tusk podczas otwarcia Central&Eastern Europe IPO Summit w Warszawie.

Drukuj

Pracodawcy RP: Inicjatywa Ministerstwa Gospodarki daje szansę na lepsze prawo

Ministerstwo Gospodarki przygotowało dokument, w którym przedstawiono rozwiązania mające na celu doskonalenie jakości zarówno obowiązujących, jak i nowo tworzonych regulacji prawnych oraz usprawnienie procesu konsultacji społecznych. Program „Lepsze Prawo” na lata 2012-2015 powstał we współpracy z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów oraz Rządowym Centrum Legislacji.

Drukuj

Pracodawcy RP: Przedłużenie ograniczenia odliczania VAT od aut z kratką to zły pomysł

Zdaniem Pracodawców RP niepokojące jest to, że Ministerstwo Finansów planuje wystąpić o przedłużenie derogacji lub wprowadzić inne instrumenty, które ograniczą możliwość odliczania podatku VAT, czyli de facto spowodują, że polscy przedsiębiorcy będą w gorszej sytuacji niż firmy funkcjonujące na wspólnotowym rynku.

Drukuj

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej promują odpowiedzialny biznes

Już 1 czerwca br. Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej zaprezentują najnowszą publikację pt. Warto mieć standardy, czyli Kodeks Odpowiedzialnego Biznesu oraz podręcznik do jego wdrażania. Stanowi ona zbiór wskazówek do wdrażania zasad CR (ang. corporate responsibility).

Drukuj

POPON przeciwko ograniczaniu wsparcia dla chronionego rynku pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zgłosiła za pośrednictwem członka Naczelnej Rady Zatrudnienia Pana Macieja Dudka swoje uwagi do projektu "Krajowego Planu Działań na rzecz zatrudnienia na lata 2012-2014" w zakresie wsparcia działań na rzecz wzrostu zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Do zgłoszonych przez POPON uwag ustosunkował się Departamentu Rynku Pracy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Drukuj

Pismo Wiceministra Gospodarki Mieczysława Kasprzaka do Ministra Sprawiedliwości Jarosława Gowina z prośbą o analizę postulatów POPON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą do Wiceministra Gospodarki Pana Mieczysława Kasprzaka o poparcie działań POPON w sprawie usunięcia z projektu ustawy zapisu, który zakłada dokonanie zmiany w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) pozbawiającej osoby niepełnosprawne prawa ubiegania się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony mienia i osób.

Drukuj

Członkowie POPON wytyczyli kierunki działania na 2012 rok

25 maja 2012 r. odbyło się Zwyczajne Sprawozdawcze Zgromadzenie Przedstawicieli Członków POPON.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan