facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Szkolenie: Zmiany w PIT, CIT, VAT w 2019 r - Warszawa, Poznań
  • Kolejny sukces Giełdy Pracy w Warszawie zorganizowanej przez POPON
  • Tłumy osób z niepełnosprawnościami na Giełdzie Pracy w Katowicach
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

Dostępność Plus. Jest projekt ustawy. Zgłoś uwagi

Możliwość składania skarg przez obywateli na brak dostępności. Kary finansowe. Obowiązkowe certyfikaty dostępności dla budynków organów władzy publicznej. To tylko kilka z propozycji twórców Ustawy o dostępności, którą każdy sam może zaopiniować.

Drukuj

Ubywa rencistów. Niecałe 15 proc. z nich pozytywnie ocenia sytuację materialną

W latach 2015-17 minimalnie wzrosła liczba osób pobierających emerytury i renty, jednak w samym 2017 r. znacznie zmniejszyła się liczba rencistów. Główny Urząd Statystyczny (GUS) podał najnowsze dane o emeryturach i rentach w 2017 r.

Drukuj

Giełda Pracy: oferty pracy skierowane tylko dla osób z niepełnosprawnością

Giełda Pracy dla osób niepełnosprawnych to wydarzenie, na którym firmy prezentują oferty pracy skierowane do tej grupy. Giełda Pracy odbędzie się we wtorek 4 grudnia w godz. 10-14 w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Organizatorem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Wnioskowanie o przywrócenie terminu o dofinansowanie. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Pracodawca ubiegający się o dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, składa wniosek o dofinansowanie najpóźniej 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego dotyczą wynagrodzenia. W tym terminie należy złożyć wniosek Wn-D oraz informację miesięczną o wynagrodzeniu, zatrudnieniu, stopniach i rodzaju niepełnosprawności (INF-D-P). Jeśli prowadzi przy tym działalność gospodarczą, do wniosku załącza informację o otrzymanej pomocy publicznej (INF-O-PP). Dokumenty te, złożone po wskazanym terminie, zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.

Drukuj

3 grudnia Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Szanowni Państwo, Przybliżenie społeczeństwu problemów osób niepełnosprawnych, zwiększenie świadomości publicznej o korzyściach płynących z integracji osób niepełnosprawnych w życiu politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym, to niektóre z celów Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych, który obchodzimy już po 26 raz dnia 3 grudnia 2018 r.

Drukuj

Nowoczesna platforma informatyczna pomoże osobom niepełnosprawnym wrócić na rynek pracy. Obecnie tylko 1/4 z nich pracuje zawodowo

Odsetek aktywnych zawodowo osób z niepełnosprawnościami wynosi w Polsce 28 proc. i jest dużo niższy od unijnej średniej.

Drukuj

Informator PFRON: droga do zatrudnienia

Zgodnie ze Strategią Odpowiedzialnego Rozwoju głównym problemem polskiego rynku pracy są niewykorzystane zasoby pracy, zwłaszcza wśród grup najbardziej narażonych na wykluczenie społeczne, w tym niepełnosprawnych. Obecny system aktywizacji zawodowej tych osób nie do końca uwzględnia potrzeby udzielenia określonej pomocy osobie niepełnosprawnej podejmującej zatrudnienie czy pracodawcy chcącego ją zatrudnić.

Drukuj

Prawo pracy czy zatrudnienia? Ważne, by było dopasowane do współczesnych potrzeb

Kodeks powinien być bardziej elastyczny, ale musi również gwarantować ochronę słabszym uczestnikom rynku.

Drukuj

Uścińska o e-zwolnieniach: Wierzę, że wszystko zadziała. Jeżeli lekarze zaprotestują, ZUS ma plany awaryjne

Wystawienie e-zwolnienia zajmuje specjaliście ok. 20 sekund, a system elektroniczny wyklucza jakiekolwiek pomyłki. Korzyścią dla pacjenta jest brak obowiązku dostarczania druku pracodawcy – przekonuje prezes ZUS.

Drukuj

Zmiany w emeryturach ZUS. Ile będzie można dorobić? [stawki]

Emerytura 2018. Jakie zmiany będą od 1 grudnia 2018. Zobaczcie, ile będzie można dorobić do emerytury i renty?

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan