facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Jan Zając otrzymał akt powołania na Członka Rady Dostępności
  • Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych
  • Sprawozdawcze Zgromadzenia Członków POPON
  • Lodołamacze w mediach
  • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego- 02P- Publikacje POPON
  • Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem NIK Krzysztofem Kwiatkowskim
Drukuj

MRPiPS: Warsztaty terapii zajęciowej: miejsce rehabilitacji i życia

Warsztaty terapii zajęciowej (WTZ) to placówki, które dają osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy możliwość rehabilitacji społecznej i zawodowej. Organizują dla nich zajęcia terapeutyczne i warsztatowe. Osobom, które są gotowe do wejścia na rynek pracy, pomagają w znalezieniu zatrudnienia.

Drukuj

Utrata zdolności do pracy na skutek wypadku lub choroby zawodowej. Artykuł POPON w Gazecie Podatkowej

Okoliczności, takie jak choroba zawodowa czy wypadek przy pracy, rodzą daleko idące konsekwencje dla pracodawcy. Sytuacja staje się bardziej złożona, jeśli pracownik na skutek choroby zawodowej lub wypadku przy pracy zostanie uznany za niezdolnego do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czyli niepełnosprawnego w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

BON: Ogłoszenie o planie wsparcia na 2019 rok

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na podstawie art. 11 w związku z art. 34 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2192) ogłasza roczny plan działania na rzecz wsparcia osób niepełnosprawnych, zwany dalej „planem wsparcia” na 2019 rok.

Drukuj

Podatek solidarnościowy 2019 - kogo dotyczy i jaki jest jego cel?

Jedną z największych zmian w 2019 roku, dotyczących zasad rozliczania się z Urzędem Skarbowym, jest z pewnością wprowadzenie nowego podatku, nazwanego daniną solidarnościową. Będzie on dotyczył osób, których roczne dochody przekraczają 1 mln zł.

Drukuj

150 mln zł na dostępność szpitali i przychodni

Likwidacja barier architektonicznych w przychodniach i szpitalach, zastosowanie nowoczesnych technologii: sztucznej inteligencji i telemedycyny, a także szkolenia dla personelu medycznego i usprawnienie pracy placówek – to główne cele Ministerstwa Zdrowia, realizowane w ramach programu Dostępność Plus, który początkowo obejmie 150 placówek.

Drukuj

POPON - uwagi do projektu ustawy o dostępności

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przesłała swoje uwagi do projektu ustawy o dostępności do Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.

Drukuj

Spotkanie Zarządu POPON z Prezesem Zarządu PFRON Panią Marleną Maląg

Jan Zając Prezes POPON oraz Krzysztof Kosiński Wiceprezes POPON spotkali się z Prezesem Zarządu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Panią Marleną Maląg. Podczas spotkania omówiono problemy pracodawców osób niepełnoprawnych.

Drukuj

PFRON: Zapraszamy pracodawców do testowania rozwiązań dot. modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Szanowni Państwo, Wszystkich pracodawców, którzy zatrudniają bądź planują zatrudnienie osób z niepełnosprawnościami zachęcamy do uczestnictwa w projekcie pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” nr POWR.02.06.00-00-0054/17.

Drukuj

Ulga rehabilitacyjna 2019 zmiany – co należy wiedzieć?

W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności, podatnik może wnosić o odliczenie od osiągniętego dochodu pewnych precyzyjnie określonych kosztów. Na owe wydatki składają się kwoty przeznaczone na cele rehabilitacyjne, jak również mające ułatwić wykonywanie czynności życiowych.

Drukuj

ZUS rozpoczął wysyłkę PIT-ów za 2018 r.

ZUS poinformował o rozsyłaniu deklaracji podatkowych PIT-40A, PIT-11A i PIT-11 za 2018 r.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan