facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji

link skcji atykulw dialog spleczny

2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
  • Zakładowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  w zpchr i w byłych zpchr
Drukuj

Koniec z dorabianiem do etatu - propozycja zmian w prawie pracy

Pracownik, który będzie chciał dorobić do pensji, będzie musiał założyć własną działalność gospodarczą - taką propozycję przedstawiła Komisja Kodyfikacyjna Prawa Pracy. Prace nad nowym Kodeksem pracy mają zakończyć się w marcu.

Drukuj

Pomysłodawcy każdej ustawy będą musieli ocenić jej wpływ na życie osób z niepełnosprawnością

Projekt każdej ustawy będzie musiał zawierać w ramach Oceny Skutków Regulacji (OSR) opis wpływu danej regulacji na sytuację ekonomiczną i społeczną rodziny, w tym także osób z niepełnosprawnością i starszych.

Drukuj

Jan Zając Prezes Zarządu POPON na posiedzeniu Rady Konsultacyjnej ds. Osób Niepełnosprawnych

W dniu 15 lutego w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbyło się posiedzenie Krajowej Rady Konsultacyjnej do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Drukuj

Ulga na samochód w PIT 2017 nie wymaga dokumentacji i stopnia niepełnosprawności

Od rozliczenia podatkowego za 2017 r. zmieniają się zasady korzystania i rozliczeń ulgi dla osób niepełnosprawnych na korzystanie z samochodu osobowego. Nie ma znaczenia grupa inwalidzka i cel wykorzystania z pojazdu. Jednocześnie nie trzeba już zbierać wymaganej do tej pory dokumentacji dla korzystania z odliczenia 2280 zł rocznie.

Drukuj

Legitymacje niepełnosprawnych: Przypadki niehonorowania incydentalne?

Choć przewoźnicy kolejowi mają problemy z weryfikacją uprawnień przejazdowych niepełnosprawnych, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozytywnie ocenia zmiany we wzorze legitymacji osoby niepełnosprawnej. Resort otrzymał tylko jednostkowe sygnały o przypadkach niehonorowania nowych LON. Nie zamierza też wprowadzać kolejnych zmian w wyglądzie dokumentu.

Drukuj

MRPiPS: ponad 1,13 mln zł dofinansowania na przeciwdziałanie wykluczeniu

Ponad 1,13 mln zł – to łączna pula dofinansowania, jakie zostało przyznane w ramach konkursu podmiotom działającym na rzecz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu – poinformowało Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Drukuj

PFRON: Informacja o podziale środków dla samorządów wojewódzkich i powiatowych w roku 2018

Informujemy, że Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, podjął uchwałę nr 14/2018 w sprawie podziału środków Funduszu na 2018 rok na realizację zadań określonych w ustawie o rehabilitacji (…).

Drukuj

PFRON: Weryfikacja przesłanek ustawowych do otrzymania dofinansowania - obowiązkiem PFRON

Szanowni Państwo, z uwagi na pojawiające się pytania, związane z prowadzonymi przez PFRON czynnościami sprawdzającymi wobec beneficjentów, korzystających z dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne Fundusz wyjaśnia, iż zobligowany jest do badania spełniania przez beneficjentów pomocy przesłanek, wynikających z ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2046 ze zm.) w celu właściwego gospodarowania środkami publicznymi.

Drukuj

Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenia Członków POPON

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków POPON, na Zwyczajne Sprawozdawczo-Wyborcze Zgromadzenia Członków Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych :

Drukuj

Kiedy pracodawca może wypowiedzieć umowę choremu pracownikowi

Pracodawca, który chce zwolnić chorego pracownika musi być pewny, że minęły wszystkie okresy ochronne.

Drukuj

Podsumowanie spotkania z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii

Prezes Zarządu POPON Pan Jan Zając wziął udział w spotkaniu z Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii Panem Tadeuszem Kościńskim. Spotkanie odbyło się 6 lutego w siedzibie Pracodawców RP.

Drukuj

Cykl wywiadów z Członkami POPON- Prezentujemy wywiad z Właścicielem Firmy PPH Wadex Panem Zbigniewem Piechocińskim

Jest Pan właścicielem firmy PPH WADEX czym zajmuje się firma? Proszę scharakteryzować Waszych klientów. Najważniejsze projekty, które realizowaliście lub realizujecie. Proszę się nimi pochwalić.

© 1995-2018 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan