Wiemy już kto został Lodołamaczem VI Edycji Konkursu dla Pracodawców Wrażliwych Społecznie - etap podkarpacko-lubelski

Dodano: 2011-09-12 16:49:36

  

12 września w Podkarpackim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się Gala podsumowująca podkarpacko-lubelski etap Konkursu „Lodołamacze 2011”. Wiemy już kto zdobył tytuł pracodawcy wrażliwego społecznie.

Wśród ubiegających się o statuetkę Lodołamacza były firmy małe i duże, przedsiębiorstwa rodzinne, korporacje, instytucje publiczne, a także stowarzyszenia i organizacje.

W regionalnej gali uczestniczyli: Jan Zając Prezes Zarządu Krajowego Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych, Przewodniczący Rady Wojewódzkiej POPON Krzysztof Tokarz, a także Senator Władysław Ortyl; Posłowie RP: Krystyna Skowrońska; Renata Butryn; Kazimierz Gołojuch; Adam Śnieżek; Przewodnicząca Sejmiku Województwa Podkarpackiego Teresa Kubas-Hul; Roman Holzer Zastępca Prezydenta Rzeszowa; Zastępca Okręgowego Inspektora Pracy w Rzeszowie Jerzy Pas; Dyrektor Oddziału Lubelskiego PFRON Aleksander Piechnik; Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rzeszowie Adam Panek.

Lodołamacze mają już stałe miejsce w kalendarzu imprez społecznych, które cyklicznie odbywają się w naszym kraju. Celem inicjatywy podjętej przez fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych (FAZON), której założycielem jest Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych (POPON) jest nagradzanie i propagowanie pracodawców, dla których konieczność łączenia sfery biznesu ze sferą etyki jest naturalna i oczywista. Naszym zamiarem jest wyróżnianie tych, którzy tworząc nowe i wysokiej jakości miejsca pracy dostrzegają sens i konieczność rehabilitacji osób niepełnosprawnych.

Patronat Honorowy


Kapituła

Patronat medialny:
LAUREACI ETAPU REGIONALNEGO KONKURSU „LODOŁAMACZE 2011”


W KATEGORII ZATRUDNIENIE CHRONIONE:


W KATEGORII OTWARTY RYNEK PRACY:

W KATEGORII PRACODAWCA NIEPRZEDSIEBIORCA:

KATEGORIA SUPERLODOŁAMACZ

KATEGORIA LODOŁAMACZ SPECJALNY

Wyróżnienia: