Jakie normy czasu stosować do osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w charakterze portiera.W Dzienniku Gazecie Prawnej pisze doradca prawny POPON Mateusz Brząkowski

Dodano: 2012-07-12 09:10:35

  

Jako zakład pracy chronionej zatrudniamy kilka osób niepełnosprawnych. Pracują jako portierzy. Czy stosuje się do nich skrócony czas pracy określony w art. 15 ustawy o rehabilitacji, czy zasady ogólne wynikające z kodeksu pracy.
W myśl art. 15 ust. 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dalej: ustawy o rehabilitacji) czas pracy osoby niepełnosprawnej nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Z kolei czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności (w związku z nowelizacją ustawy o rehabilitacji od 1 stycznia 2012 r.) nie może przekraczać siedmiu godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, jedynie na podstawie zaświadczenia o celowości stosowania skróconej normy czasu pracy wystawionego przez lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarza sprawującego opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Warto też pamiętać, że osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.Od powyższych zasad dotyczących czasu pracy osób niepełnosprawnych jest jeden wyjątek.
 
Jak stanowi art. 16 ustawy o rehabilitacji, skróconych norm czasu pracy nie stosuje się: do osób zatrudnionych przy pilnowaniu, gdy na wniosek osoby zatrudnionej lekarz przeprowadzający badania profilaktyczne pracowników lub w razie jego braku lekarz sprawujący opiekę nad tą osobą wyrażą na to zgodę. Jeżeli więc pracownik niepełnosprawny pracuje jako portier, to w stosunku do niego pracodawca stosuje czas pracy wynikający z art. 129 kodeksu pracy (czas pracy każdego pracownika nie może przekraczać ośmiu godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie-przekraczającym czterech miesięcy, z zastrzeżeniem innych przepisów wskazanych w k.p.). Nie dotyczy go m.in. zakaz pracy w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

Podstawa prawna
Art. 129 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tj. Dz.U. z 199S r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.). Art. 15, art. 16 ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj. Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 z późn. zm.).

Źródło: Mateusz Brząkowski, doradca prawny POPON
Źródło: Dziennik Gazeta Prawna