Interwencja senatorska na prośbę POPON w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.

Dodano: 2013-03-26 09:12:16

  

Na prośbę Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych Senator RP Władysław Ortyl skierował na 28 posiedzeniu Senatu w dniu 6 marca 2013 roku do Ministra Pracy i Polityki Społecznej oświadczenie w sprawie upływu terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008.

 

W dniu 31 grudnia 2013 roku upływa termin obowiązywania Rozporządzenia Komisji Wspólnot Europejskich NR 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88. To bardzo ważny akt prawny dla osób niepełnosprawnych i pracodawców osób niepełnosprawnych w Polsce. W rozporządzeniu tym Komisja Wspólnot Europejskich potwierdza, że wspieranie szkolenia i rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych oraz rekompensata dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych to niezwykle istotne cele polityki gospodarczej i społecznej Wspólnoty i państw członkowskich.

 

Pracodawcy osób niepełnosprawnych z niepokojem obserwują sytuację związaną z brakiem informacji na temat prac nowymi programami pomocowymi. Należy podkreślić że jakiekolwiek opóźnienia związane wprowadzeniem zasadniczych zmian do sytemu wsparcia zatrudniania osób niepełnosprawnych bez odpowiedniego okresu przygotowawczego mogą mieć bardzo niekorzystne skutki dla rynku pracy osób niepełnosprawnych a także sytuacji ekonomicznej kilku tysięcy polskich firm.

 

Tekst oświadczenia