Interpelacja do Komisji Europejskiej w sprawie Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008

Dodano: 2013-04-19 06:53:42

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych podjęła kolejne działanie w sprawie wyjaśnienia sytuacji związanej upływem w dniu 31 grudnia 2013 r. terminu obowiązywania Rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu.

 

To kluczowy dokument dla osób niepełnosprawnych i ich pracodawców, potwierdzający, że wspieranie szkoleń i rekrutacji pracowników znajdujących się w szczególnie niekorzystnej sytuacji lub niepełnosprawnych oraz rekompensata dodatkowych kosztów zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych są istotnymi celami polityki gospodarczej i społecznej Wspólnoty i państw członkowskich. W związku z tym pomoc na zatrudnianie tych pracowników w formie subsydiów płacowych oraz pomoc na rekompensatę dodatkowych kosztów związanych z ich zatrudnieniem są zgodne ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 ust. 3 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską i nie podlegają zgłoszeniu.

 

Na prośbę POPON Pani Poseł do Parlamentu Europejskiego  Sidonia Jędrzejewska skierowała  pytanie poselskie do Komisji Europejskiej prosząc  o wyjaśnienie:

 

 

 

Pytanie Poselskie

 

O otrzymanej odpowiedzi poinformujemy na stronach internetowych POPON.