Unieważnienie postępowania nr 5/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 22.03.2013 r. dotyczącego opracowania wzoru i wydruku zaproszeń oraz materiałów szkoleniowych

Dodano: 2013-04-22 08:23:22

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zmuszona jest unieważnić postępowanie nr 5/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 22.03.2013 r. dotyczące opracowania wzoru i wydruku zaproszeń oraz materiałów szkoleniowych na spotkania i seminaria realizowane  w ramach projektu: „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych”.

 

Z przyczyn niezależnych od Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych uległy zmianie terminy spotkań i seminariów realizowanych w ramach projektu „Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych” PO KL 1.3.6. finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W związku z powyższym zmianie uległy również terminy dotyczące opracowania wzoru i wydruku zaproszeń oraz materiałów szkoleniowych na spotkania i seminaria realizowane  w ramach projektu. Dlatego postępowanie nr 5/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 22.03.2013 r.  zostaje unieważnione.

 

Po ostatecznym ustaleniu nowych terminów opublikowane zostanie nowe zapytanie ofertowe.