Zaproszenie do złożenia oferty (zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 8/2013/POPON/POKL.01.03.06 z dnia 22.04.2013 r.)

Dodano: 2013-04-22 13:33:01

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych ogłasza nabór ofert na świadczenie usług noclegowych dla uczestników i prelegentów spotkań i seminariów realizowanych  w ramach Projektu "Trener pracy jako sposób na zwiększenie zatrudnienia osób niepełnosprawnych". Projekt, realizowany w partnerstwie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Polskim Forum Osób Niepełnosprawnych oraz KARE, jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

 

Termin składania ofert upływa 9 maja 2013 r. o godz. 9:00.

 

Zapytanie ofertowe

Formularz oferty

Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych