facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRESSROOM Materiały dla mediów
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Materiały dla mediów
Drukuj

Zastanów się, czy na pewno prowadzisz przedsiębiorstwo? Komisja Europejska może uważać inaczej

Czy to co uważaliśmy, że jest przedsiębiorstwem, jest nim rzeczywiście? Niekoniecznie. Komisja Europejska definiuje zupełnie inaczej „pojedyncze przedsiębiorstwo”. A to może mieć wpływ na funkcjonowanie wszystkich podmiotów prowadzących działalność gospodarczą i otrzymujących pomoc publiczną. Zmiany wprowadzone przez Komisję Europejską już wkrótce mogą bardzo poważnie skomplikować funkcjonowanie przedsiębiorców.

Drukuj

Pusta biurokracja do kosza

Dobra informacja dla przedsiębiorców zatrudniających osoby niepełnosprawne! Każdy, kto wydaje środki na wsparcie swoich pracowników w ramach zasady de minimis, nie musi już składać oświadczenia, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej. To była pusta biurokracja, bez możliwości weryfikacji!

Drukuj

Być pracodawcą wrażliwym społecznie

Lodołamacze to Konkurs, który od lat cieszy się powodzeniem u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Otrzymać statuetkę Lodołamacza to prestiż i potwierdzenie sukcesu w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. Już 3 tys. firm, instytucji i organizacji wzięło udział w Konkursie.

Drukuj

Sukces medialny Lodołamaczy na starcie tegorocznej kampanii

Lodołamacze to Konkurs, który od lat cieszy się powodzeniem u pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Otrzymać statuetkę Lodołamacza to prestiż i potwierdzenie sukcesu w zakresie tworzenia odpowiednich warunków pracy dla osób niepełnosprawnych. Już 3 tys. firm, instytucji i organizacji wzięło udział w Konkursie.

Drukuj

Większe koszty dla zatrudniających osoby niepełnosprawne

We wtorek 10 czerwca br. Sejm RP uchwalił ustawę przywracającą skrócony czas pracy dla osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Oznacza to, że osoby niepełnosprawne z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności będą pracować nie dłużej niż 7 godzin dziennie i 35 tygodniowo.

Drukuj

Założenia do zmian. Wspierać, a nie testować wytrzymałość pracodawców

Prawo, które ma zachęcać przedsiębiorców do tworzenia nowych miejsc pracy powinno być proste, jednoznaczne i niepozostawiające pola do urzędniczej interpretacji. Z tego punktu widzenia rozwiązania zawarte w ustawie o rehabilitacji wymagają głębokiej korekty. Dotychczasowe zmiany miały bowiem wpływ na spójność przepisów i służyły testowaniu wytrzymałość pracodawców. W Senacie na ręce parlamentarzystów zostały przekazane założenia do zmian w tym zakresie.

Drukuj

Cyrk z przedsiębiorstwem

Rozporządzenie Komisji Europejskiej wprowadziło nową definicję tzw. pojedynczego przedsiębiorstwa. Nowe przepisy unijne powodują komplikacje w precyzyjnym określeniu limitu pomocy publicznej dla pojedynczego podmiotu gospodarczego.

Drukuj

Trafić na biurka ministerialne

Po pierwsze stabilność, po drugie efektywność – takie powinny być nowe przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych. Konieczne jest nowe otwarcie. Bez tego rynek pracy osób niepełnosprawnych będzie niewydolny.

Drukuj

Kiedy jest prawo do 7 godzin pracy?

Uporządkowanie bałaganu w sprawie skróconego czasu pracy postulują pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne. Faktycznie ostatnio było sporo zmian i wielu pracodawców może mieć problem z stosowaniem obowiązujących przepisów. Panuje pewna dezinformacja, pracodawcy pytają jakie przepisy mają stosować i do kiedy one obowiązuję – przyznaje Monika Tykarska Wiceprezes POPON - Obecnie jednak wszystko odbywa się po staremu.

Drukuj

Zatrudnianie osób niepełnosprawnych to stąpanie po kruchym lodzie?

Obarczone ryzykiem, pogarszające sytuację pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne, nie wpływające na zwiększenia zatrudniania osób niepełnosprawnych - to tylko niektóre oceny zmiany kwot dofinansowania do wynagrodzeń wchodzących za kilkanaście dni w życie.

Drukuj

Czas postawić na dialog i zmiany – spotkanie we Wrocławiu w ramach projektu Dialog Społeczny

Uchwalane przepisy dotyczące zatrudniania osób niepełnosprawnych nie mogą być oderwane od rzeczywistości. Wpływ na ich kształt powinni mieć nie tylko rząd, ale także pracodawcy, samorządowcy, przedstawiciele różnych instytucji, czy organizacje pozarządowe. Konieczny więc jest dialog i zaangażowanie wszystkich stron.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan