facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRESSROOM Materiały dla mediów Laureaci etapu centralnego Konkursu „Lodołamacze 2014”
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Laureaci etapu centralnego Konkursu „Lodołamacze 2014”

Dodano: 2014-10-08 06:21:01

  

Profesor Henryk Skarżyński twórca Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, Małgorzata Rybicka przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym, Firma AMS, czy Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach, to tylko niektórzy z laureatów tegorocznego Konkursu Lodołamacze.

 

Gala centralna Lodołamacze 2014

 

Konkurs organizowany jest przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych „FAZON” i jest przeprowadzany od 2006 r. Biorą w nim udział firmy, instytucje i organizacje angażujące się w problematykę osób niepełnosprawnych. Celem Konkursu jest promocja zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Honorowy patronat nad tegoroczną edycją objęła Małżonka Prezydenta Anna Komorowska.

 

Konkurs składa się z dwóch etapów: regionalnego i centralnego. Podczas pierwszego kapituły w całej Polsce wyłaniają finalistów regionalnych. Regionalni zwycięzcy poszczególnych kategorii biorą udział w centralnym etapie konkursu, w którym wybierani są ogólnopolscy Lodołamacze.

 

W środę na Zamku Królewskim w Warszawie odbył się ogólnopolski finał Konkursu Lodołamacze. Obecni byli pracodawcy z całego kraju.

 

Firmy i instytucje wyróżniono za przełamywanie stereotypów i uprzedzeń związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych w trzech kategoriach: zatrudnienie chronione, otwarty rynek pracy oraz instytucja.

 

Laureatami pierwszej kategorii zostali: firma Łuksja Sp. z o.o. z Łukowa; Spółdzielnia Niewidomych "Nadodrze" z Bytomia Odrzańskiego oraz firma AMS SA z Warszawy. W kategorii otwarty rynek pracy nagrodzono: Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski z Torunia; Drukarnię Profit Media. Sławomir Trzósło Z Bochni oraz Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy.

 

Wśród Instytucji finalistami zostali: „Twoje Nowe Możliwości” Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia z Wrocławia, Stowarzyszenie Świętego Celestyna z Mikoszowa w województwie dolnośląskim oraz Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL z Warszawy.

 

Ponadto kapituła przyznała tytuły honorowe - Lodołamacza Specjalnego dla profesora Henryka Skarżyńskiego i dwa wyróżnienia dla Małgorzaty Rybickiej - przewodniczącej Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym oraz Władysława Skwarki, Dyrektora Łódzkiego Oddziału PFRON. Drugi tytuł honorowy - Superlodołamacza otrzymało Towarzystwa Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach. Wyróżnienie w tej kategorii przyznano Fundacji Polsat.

 

W ogólnopolskiej kapitule Konkursu Lodołamacze zasiadają m.in. główny inspektor pracy, rzecznik praw obywatelskich, prezes Najwyższej Izby Kontroli, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, parlamentarzyści, sportowcy, dziennikarze i artyści.

 

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych to największa organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne. Działa już od 19 lat. Skupia blisko 600 firm i instytucji, które zatrudniają łącznie ok. 65 tys. pracowników, w tym ponad 35 tys. osób niepełnosprawnych.

 

LAUREACI

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymuje: Łuksja Sp. z o.o.

Łuksja zatrudnia 235 osób w tym, aż 159 to pracownicy niepełnosprawni. Firma to zakład pracy chronionej więc jest zobligowana do realizacji obowiązków wynikających z posiadanego statusu. Jednak zdaniem Kapituły działania firmy wykraczają poza konieczne obowiązki, gdyż pracodawca kieruje się szczególną troską materialną i organizacyjną o swoich pracowników. Doceniono stworzenie świetnych warunków pracy w zakładzie oraz działania charytatywne pracodawcy.

 

  • II miejsce i srebrny medal: Spółdzielnia Niewidomych "Nadodrze" z Bytomia Odrzańskiego

Kapituła doceniła Spółdzielnię ze względu na jej ponad pięćdziesięcioletnią praktykę zatrudniania osób niepełnosprawnych i wysoki wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Należy zwrócić uwagę, że pracownicy tej firmy to osoby niewidome i słabowidzące. Szczególnie warte docenienia, w przekonaniu Kapituły, było to, że niepełnosprawni pracujący w tej firmie, nie tylko zatrudnieni są na stanowiskach robotniczych, ale również na kierowniczych i specjalistycznych.

 

  • III miejsce i brązowy medal: AMS S.A.

Od samego początku istnienia AMS jest szczególnie związana z osobami niepełnosprawnymi. Kapituła doceniła firmę m.in. za powołanie do życia Fundacji, świetnie wykorzystującej możliwości osób niepełnosprawnych zatrudnionych w firmie. Pomysłodawcami i pracownikami Fundacji są szermierze na wózkach, wybitni sportowcy, paraolimpijczycy, wielokrotni medaliści Mistrzostw Świata i Europy, pracownicy firmy AMS SA, którzy wraz z wolontariuszami realizują idee fair play w życiu codziennym, przy okazji zmieniając świadomość społeczną dotyczącą postrzegania osób niepełnosprawnych.

 

Kategoria Otwarty Rynek

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymuje: Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej Eugeniusz Kalinowski z Torunia

Zakład Blacharstwa Lakiernictwa i Mechaniki Pojazdowej w Toruniu to mała, rodzinna firma. Spośród 15 zatrudnionych w firmie 5 pracowników to osoby niepełnosprawne, w większości z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Zdaniem kapituły na wyróżnienie zasługuje fakt, iż pracodawca nie tylko aktywnie działa w obrębie swojej firmy, ale niesie również pomoc osobom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Pomaga znaleźć lokum i uporządkować skomplikowane sytuacje życiowe.

 

  • II miejsce i brązowy medal: Drukarnia Profit Media. Sławomir Trzósło

Od chwili powstania firmy w 2008 r. jej siłą napędową są osoby niepełnosprawne. Wśród 18 pracowników jest aż 13 osób z różnym rodzajem niepełnosprawności. Niemal wszystkie prace, począwszy od biurowych, marketingowych, kontroli jakości, czy spedycji, a kończąc na obsłudze maszyn drukarskich i introligatorskich, wykonywane są przez osoby niepełnosprawne. Firma ciągle tworzy nowe możliwości zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością pokazując tym samym, jak wiele można osiągnąć inwestując w oddanych pracowników.

 

  • III miejsce i srebrny medal: Teatr Dramatyczny m.st. Warszawy

Zdaniem Kapituły teatr jest godny szczególnego wyróżnienia ze względu na swoją działalność w zakresie rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych. Projekty, spektakle, kampanie społeczne, w których teatr bierze udział są szczególnie nakierowane na osoby niepełnosprawne, co w przypadku tego typu instytucji stanowi rzadkość.

 

Kategoria Instytucja

  • I miejsce i Statuetkę LODOŁAMACZ 2014 otrzymało: „Twoje Nowe Możliwości” Stowarzyszenie na rzecz równego dostępu do kształcenia

Stowarzyszenie „Twoje nowe możliwości” to ekspercka organizacja pozarządowa skupiająca specjalistów działających w obszarze edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Stowarzyszenie wspiera szkoły wyższe oraz ich niepełnosprawnych studentów poprzez takie działania jak: adaptacja materiałów dydaktycznych dla osób niewidomych, coaching, szkolenia, doradztwo edukacyjno-zawodowe, kursy językowe, obozy integracyjne. Stowarzyszenie gromadzi największą w Polsce bazę studentów o różnych kwalifikacjach i kompetencjach z wielu renomowanych uczelni.

 

  • II miejsce i srebrny medal: Stowarzyszenie Świętego Celestyna

Stowarzyszenie Św. Celestyna jest pierwszym ośrodkiem w Polsce proponującym wszechstronną pomoc dla osób niepełnosprawnych w zakresie medycyny, rehabilitacji, edukacji, pomocy charytatywnej i opiekuńczej. Ośrodek dysponuje doskonale wyposażoną bazą lokalową i aparaturową. Pracują w nim specjaliści przygotowani do realizacji programów z rehabilitacji ruchowej, psychologicznej, pedagogicznej zmierzający do rozwinięcia funkcji zmienionego chorobowo układu nerwowego. Kapituła doceniła, iż Stowarzyszenie zatrudnia ok. 130 osób w tym ponad 30 to osoby niepełnosprawne.

 

  • III miejsce i brązowy medal: Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych KRASNAL

„Być pełnosprawnym, to tak naprawdę żadna zasługa, to dar, który każdemu z nas o każdym czasie może być odebrany. Pozwólmy więc niepełnosprawnym i członkom ich rodzin w jak najbardziej naturalny sposób włączyć się w nasze życie.” Tą właśnie zasadą kieruje się stowarzyszenie działając po to, aby pomóc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo. Kapituła doceniła działania stowarzyszenia w realizacji misji przygotowywania dzieci niepełnosprawnych do życia wśród osób pełnosprawnych.

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

 

SUPER LODOŁAMACZ 2014

Towarzystwo Opieki Nad Ociemniałymi w Laskach

Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Laskach ma za sobą 100 letnią tradycję pomocy osobom niewidomym. Jest to rzecz niezwykła! Kapituła doceniła sposób w jaki Towarzystwo uczy, wychowuje, rehabilituje i pomaga odnaleźć się osobom niewidomym w świecie. Przedszkola, szkoły podstawowe i gimnazja, zawodowe szkoły ponadgimnazjalne, liceum ogólnokształcące, szkoła policealną, szkoła muzyczna oraz internaty to miejsca nie do przecenienia dla osób, które tam uczą się i przygotowują do funkcjonowania w społeczeństwie. Kolejnych 100 lat sukcesów!

 

Wyróżnienie: Fundacja POLSAT

Fundacja Polsat, jedna z największych organizacji pozarządowych działających na terenie Polski, od siedemnastu lat kieruje swoją pomoc do chorych dzieci i ich rodziców. Choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Specjalistyczne leczenie, nowoczesne środki farmaceutyczne czy skomplikowane zabiegi operacyjne wiążą się z kosztami, które często przekraczają finansowe możliwości rodziców. Fundacja Polsat ratuje zdrowie i życie dzieci, które bez jej pomocy nie mają szans na wyzdrowienie. Pieniądze przeznaczane są na zabiegi, operacje, terapie i rehabilitacje. Do dziś Fundacja objęła swoją pomocą blisko 24 tys. małych pacjentów i wsparła finansowo przeszło 1100 szpitali i ośrodków medycznych w całym kraju.

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2014

prof. Henryk Skarżyński

Tylko i wyłącznie dzięki swojemu uporowi doprowadził do powstania Międzynarodowego Centrum Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Każdy, kto była tam przez chwilę musi być pod wrażeniem wielkości tego przedsięwzięcia, a także wysokiego, światowego poziomu wykonywanych tam operacji. Profesor Henryk Skarżyński pokazał, że małymi krokami można stworzyć coś wielkiego. W Kajetanach nie tylko leczą, przywracają ludzi w różnym wieku, od niemowląt po 80-latków, do świata dźwięków, ale też zatrudniają osoby niepełnosprawne. To szczególne miejsce stworzone przez szczególnego człowieka.

 

Wyróżnienie:

Małgorzata Rybicka - przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym

Pani Małgorzata Rybicka (przewodnicząca Stowarzyszenia Pomocy Osobom Autystycznym) została nagrodzona przez Kapitułę za ogromne zaangażowanie na rzecz środowiska i budowę w Gdańsku pierwszej w Polsce Wspólnoty Domowej dla Dorosłych Osób z Autyzmem. Została doceniona również za wieloletnią walkę o pomoc i godne życie dla osób z autyzmem. Stowarzyszenie Pani Małgorzaty Rybickiej prowadzi też placówkę zajmującą się aktywizacją zawodową osób z autyzmem. Nieustannie zmienia ich świat, ale też uwrażliwia ludzi zdrowych na ich potrzeby, również polityków, którzy dostrzegają problem i starają się stanowić prawo, dające osobom autystycznym szanse na samodzielne życie, oczywiście, na ile jest to możliwe.

 

Władysław Skwarka-Dyrektor Łódzkiego Oddziału PFRON

Władysław Skwarka to postać aktywna, znana i zasłużona w środowisku łódzkim, gdzie pełnił i pełni wiele ważnych funkcji. Między innymi: dyrektora łódzkiego oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ale również wieloletniego członka Społecznej Miejskiej Rady Osób Niepełnosprawnych.

Dzięki jego pomocy studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Łodzi ukończyło kilkadziesiąt młodych osób z uszkodzonym słuchem- w tym wiele takich, dla których podstawowym sposobem komunikacji jest język migowy. Władysław Skwarka to człowiek, którego opieka, doradztwo i wsparcie było dla osób z uszkodzeniami słuchu tak cenne jak cenna może być samodzielność, integralność i niezależność.

 

Patron Honorowy

Pani Anna Komorowska

Anna Komorowska

 

Ambasador Konkursu

Pan Zbigniew Zamachowski

Zbigniew Zamachowski

 

Patroni Medialni Konkursu

Patroni medialni

Kontakt:

Anna Skupień

rzecznik prasowy

kom. 502 198 977

e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan