facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRESSROOM Materiały dla mediów Informacja Prasowa: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na przełomie roku
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Informacja Prasowa: Obowiązki pracodawcy zatrudniającego osoby niepełnosprawne na przełomie roku

Dodano: 2016-01-13 10:00:23

  

Pracodawcy zatrudniający osoby niepełnosprawne oprócz comiesięcznych powinności wobec Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) mają na początku roku dodatkowe obowiązki wobec PFRON.

 

 

Deklaracja roczna (DEK-R)

Firmy, które mają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, ale nie osiągają 6-procentowego wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych i płacą kary na PFRON są zobowiązane do 20 stycznia wypełnić i przesłać za pośrednictwem systemu e-PFRON2 druk DEK-R.

 

Deklaracja roczna dotyczy tych pracodawców, którzy przynajmniej w jednym miesiącu 2015 r. byli zobowiązani do zadeklarowania wpłaty na PFRON, które wynikają z różnych tytułów prawnych np.

 

  • wpłaty z tytułu niezapewniania ustawowego poziomu zatrudnienia osób niepełnosprawnych (art. 21 ust. 1, 2a, 2b i 2g ustawy o rehabilitacji)
  • wpłaty związane z nieprzystosowaniem środowiska pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych (art. 23 ustawy o rehabilitacji)
  • wpłaty związane z gospodarowaniem środków ZFRON (art. 33 ust. 4a, 4c ustawy o rehabilitacji).

 

 

Do przesłania DEK-R i rozliczenia wpłat na PFRON za cały 2015 rok są zobowiązani też przedsiębiorcy mający status zakładu pracy chronionej (ZPChr).

 

Informacja roczna (INF-2)

Pracodawcy zatrudniający osoby z niepełnosprawnością muszą pamiętać o wysłaniu informacji rocznych do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).

 

Zgodnie z art. 21 ust. 2f ustawy o rehabilitacji oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia wzorów miesięcznych i rocznych informacji o zatrudnieniu, kształceniu lub działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2013 r., poz. 33) zostały określone wzory miesięcznych i rocznych informacji odpowiednio o zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, o zatrudnieniu i kształceniu osób niepełnosprawnych lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych.

 

Do dnia 20 stycznia 2016 r. pracodawcy prowadzący zakład pracy chronionej, ale także pracodawcy z tzw. otwartego rynku pracy, którzy zatrudniają co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i posiadają 6% wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, powinni wysłać do PFRON informację roczną o zatrudnieniu, kształceniu lub o działalności na rzecz osób niepełnosprawnych (INF-2), która stanowi podsumowanie informacji miesięcznych wysyłanych cyklicznie do Funduszu.

 

Formy składania deklaracji i informacji

 

  • Deklaracje roczne DEK-R pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).
  • Informacje roczne INF-2 pracodawcy zobowiązani są składać poprzez teletransmisje danych w formie dokumentu elektronicznego (system e-PFRON2).

 

 

Dodatkowe obowiązki sprawozdawcze wobec wojewody

Zakłady pracy chronionej oraz zakłady aktywności zawodowej powinny pamiętać, iż do 20 stycznia 2016 roku muszą przesłać informację półroczną INF-W (za drugie półrocze roku sprawozdawczego) do wojewody właściwego dla siedziby ZPCHr lub ZAZ. Informacja dotyczy spełniania warunków określonych odpowiednio w art. 28 lub art.33 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

Rozliczenie niewykorzystanych środków ZFRON

O dodatkowym rozliczeniu rocznym muszą pamiętać firmy, które mają status pracy chronionej lub nie mają tego statusu, ale zachowały prawo do gromadzenia środków zfron z PIT -4 tylko od samych osób niepełnosprawnych. Najpóźniej do 31 grudnia 2015 roku muszą one wydatkować z zfron uzyskane w 2014 roku środki pochodzące ze zwolnień z podatku od nieruchomości i innych opłat oraz środki pochodzące ze zwolnień z podatku PIT-4. Jeżeli tego nie uczyniły, to powinny je zwrócić Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do 20 stycznia 2016 roku. Niewykorzystaną kwotę muszą jednocześnie wpisać w deklaracji DK-II za grudzień 2015 r.

 

Kontakt:

Anna Skupień

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

tel.: 502 198 977

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan