Laureaci etapu regionalnego śląskiego Konkursu „Lodołamacze 2016”

Dodano: 2016-09-07 12:15:12

  

Śląska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 

Kategoria Zakład Pracy Chronionej

 

Kategoria Otwarty Rynek


Kategoria Instytucja

 

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy"

Magazyn Informacyjny Osób Niepełnosprawnych „Nasze Sprawy ukazuje się już od czerwca 1988 r., na ogólnopolskiej arenie wydawniczej od 1989 r., na trwałe wpisało się w pejzaż informacyjny i wydawniczy.Jego najważniejszą misją jest pełnienie roli podstawowego nośnika informacji dla wszystkich osób z niepełnosprawnością, ich organizacji, pracodawców i instytucji powołanych do pracy na ich rzecz. Mając stały kontakt z przedstawicielami gremiów decyzyjnych (w tym parlamentu), wszystkich środowisk osób z niepełnosprawnością, ich pracodawców oraz urzędów i instytucji, największą uwagę skupia na rehabilitacji zawodowej jako ukoronowaniu całego procesu rehabilitacji, nie rezygnując przy tym z bardzo szerokiego spektrum zagadnień dotyczących rehabilitacji społecznej.

„Nasze Sprawy" są pomostem między osobami niepełnosprawnymi, a ich pracodawcami, prezentuje konkretne przedsiębiorstwa zatrudniające pracowników z niepełnosprawnością, specyfikę ich działania i osiągnięcia, ich oczekiwania wobec potencjalnych pracowników z niesprawnościami.

Grupom osób niepełnosprawnych, które mogą i chcą podjąć pracę zawodową - poprzez współpracę z instytucjami rynku pracy, samorządami terytorialnymi, innymi podmiotami i organizacjami – wskazuje określone możliwości i kierunki kształcenia, które dobrze rokują przyszłemu zatrudnieniu i osiągnięciu dobrej, stabilnej pozycji zawodowej.

Misją pisma jest pełna, kompetentna informacja na temat zasad funkcjonowania rynku pracy osób z niepełnosprawnością, systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej, służenie niezależną, rzetelną informacją i publicystyką całemu środowisku.

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pasterny

Napisała trzy książki, ale to raczej nie jest jej ostatnie słowo. Pełna pomysłów i energii pokazuje, że warto być w życiu aktywnym. Nawet jeśli się nie widzi. Usłyszała o konkursie ogłoszonym przez jedno z biur poselskich: „Interpelacja lepsza niż manifestacja”. Czemu nie spróbować? Wygrała, choć w biurze wszyscy byli zdziwieni, gdy okazało się, że wygrała osoba niewidoma. Nagrodą był staż w biurze poselskim.

Zaczęła pracować w biurze posła Andrzeja Markowiaka. Najpierw jako wolontariuszka, ale już po dwóch miesiącach zaproponowano jej stałą pracę. Świetnie znała francuski i angielski, do tego angażowała się w wiele inicjatyw społecznych, głównie dotyczących niepełnosprawnych. Uczestniczyła w czteromiesięcznym wolontariacie w Belgii. Hanna nie widzi od urodzenia. Czy łatwo się z tym pogodziła? – Gdy poszłam do liceum, wstydziłam się chodzić z białą laską. Byłam jedyną niewidomą. Po pierwszej lekcji matematyki, pomyślałam, że rzucę szkołę! Mimo że nauczycielka dyktowała zapisywany na tablicy tekst, nie mogłam nadążyć z zapisaniem go w brajlu.

Ambicja jednak zwyciężyła. Hanna poświęcała dużo więcej czasu na naukę, niż osoba widząca. Bez trudu dostała się na romanistykę. Wykłady nagrywała, a potem – w domu – przepisywała brajlem. Oprócz romanistyki ukończyła podyplomową logopedię. Przez rok uczyła francuskiego w szkole podstawowej (dzieciom bardzo się spodobało, gdy dała im kartki z napisami w brajlu). Pracowała też jako logopeda w przedszkolu, pomagając niewidomym dzieciom ze złożoną niepełnosprawnością. Dziś jest konsultantką ds. osób niepełnosprawnych w Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku.

 

Wyróżnienie:

Marcin Mikulski

 

Ambasador Konkursu Józef Skrzek


 

Podczas Gali wystąpił Józef Skrzek

 

Oraz Jacek Noch

 

Prowadzenie Dariusz Niebudek

 

Patronat honorowy

 

Patronat medialny