Znamy laureatów Lodołamaczy 2016 w regionie wielkopolsko-lubuskim

Dodano: 2016-09-12 07:34:39

  

 

Wielkopolsko - Lubuska Kapituła Konkursu Lodołamacze 2016

 

 

 

Kategoria Zatrudnienie Chronione

 

 

Kapituła doceniła blisko 70-letnią działalność Spółdzielni Inwalidów Nadzieja w Ostrowie Wielkopolskim na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych, zarówno na stanowiskach kierowniczych, specjalistycznych, jak i robotniczych. Szczególną uwagę zwrócono na uratowanie Spółdzielni w 2015 r. przed upadłością przez nowego Prezesa Pana Włodzimierza Sosnowskiego, który postanowił wprowadzić dodatkową produkcję świec dla Caritasu. Dzięki temu przedsięwzięciu udało się zatrudnić dodatkowo nowe osoby z likwidowanej Spółdzielni Inwalidów Jutrzenka w Krotoszynie oraz wybudować nową halę z nowoczesnym parkiem maszynowym, a pomieszczenia wyposażono w klimatyzację, poprawiając tym samym warunki pracy. Dostrzeżono również, że pracownicy licznie korzystają z wycieczek połączonych z rehabilitacją, organizowanych przez pracodawcę.

 

 

 

Kategoria Otwarty Rynek

 

 

Delhan Artur Szyszka zwyciężył w kategorii Otwarty Rynek Pracy. Kapituła zwróciła szczególną uwagę na fakt, że pracodawca zatrudnia osoby niepełnosprawne na wszystkich szczeblach zatrudnienia, zgodnie z ich wykształceniem, zdolnościami, preferencjami oraz stanem zdrowia. W 2015 r. zatrudnionych zostało 5 nowych pracowników, a obecnie 25 % załogi stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Firma dodatkowo przekazuje środki na rzecz instytucji charytatywnych, działających w obszarze wsparcia osób niepełnosprawnych oraz prowadzi własną Fundację Delhan Uśmiech w Barwach Tęczy. Doceniono również, że pracownicy mają możliwość uczestnictwa w spotkaniach integracyjnych, grach integracyjno-sportowych, tak samo jak pozostali zdrowi członkowie zespołu, co korzystnie wpływa na przełamywanie niekorzystnych stereotypów dotyczących niepełnosprawności.

 

 

 

Wyróżnienia:

 

 

 

Kategoria Instytucja

 

 

Urząd Miejski w Koninie zwyciężył w kategorii Instytucja. Uwagę Kapituły zwróciło wyjątkowe zaangażowanie Urzędu w promowanie aktywności społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, czego dowodem jest utworzenie Centrum Organizacji Pozarządowych w nowoczesnym budynku w pełni dostosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Doceniono również, że Miasto Konin w 2015 r. zrealizowało projekt w ramach środków z EFS, dzięki którym samozatrudnienie znalazło 20 osób. W Urzędzie osoby z niepełnosprawnością są zatrudnianie głównie na stanowiskach kierowniczych oraz specjalistycznych, z czego duży odsetek stanowią osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Instytucja w 2015 r. nagrodziła także 77 wolontariuszy, którzy m.in. działają na rzecz osób niepełnosprawnych, jak również wspiera cyklicznie drużynę koszykówki na wózkach z Konińskiego Stowarzyszenia Sportowego Mustang.

 

 

 

Ponadto Kapituła przyznała tytuły honorowe:

 

SUPER LODOŁAMACZ 2016

Wielkopolski Klub Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM”

Statuetka Super Lodołamacza została przyznana Wielkopolskiemu Klubowi Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki Niewidomych i Słabowidzących „RAZEM” za wieloletnią działalność na rzecz osób niewidomych i słabowidzących, uprawiających kolarstwo tandemowe. W ramach sekcji turystycznej, osoby niewidome, będące jej członkami, biorą udział w rajdach i obozach turystycznych, rozwijając tym samym samodzielność, zaradność oraz podnosząc swoją sprawność fizyczną. Kolarze wywodzący się z Klubu biorą udział w wyścigach na terenie całego kraju i poza granicami, zdobywając czołowe lokaty (m.in. w 2016 r. Mistrzostwo Świata w duathlonie w Aviles, czy też w 2015 r. złote medale w Pucharze Świata w thriatlonie w Yokohamie i Londynie). Ponadto duet Przemysław Wegner i Artur Korc reprezentują w tym roku Poznań podczas XV Letnich Igrzysk Paraolimpijskich w Rio de Janeiro.

 

LODOŁAMACZ SPECJALNY 2016

Hanna Pracharczyk – Założycielka i wieloletnia Przewodnicząca Stowarzyszenia na Rzecz Rehabilitacji Niewidomych i Słabowidzących

Statuetkę Lodołamacza Specjalnego otrzymała w tym roku Pani Hanny Pracharczyk. Współautorka Standardów Dostępności Miasta jest osobą ogromnie zaangażowaną w likwidowanie barier architektonicznych na terenie miasta Poznania. Pani Hanna Pracharczyk jako Współzałożyciel Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym przez wiele lat była organizatorką turnusów rehabilitacyjno-wypoczynkowych dla rodziców i dzieci z dysfunkcjami wzroku. Pani Hanna w tym roku obchodzi 40-lecie działalności na rzecz osób z niepełnosprawnością. Ponadto jest inicjatorką i organizatorem ustawienia makiet dotykowych (Ostrowa Tumskiego, Starego Rynku, Stadionu Miejskiego oraz Placu Uniwersyteckiego) dla osób niewidomych, aby mogły także poznawać miasto Poznań w miarę swoich możliwości.

 

 

 

Ambasador Konkursu Marek Piekarczyk

 

Podczas Gali wystąpi Marek Piekarczyk

 

oraz Ilona Kwarta

 

Aleksandra Januszczak


Patronat honorowy

 

Patronat medialny