Urzędy płacą kary za brak etatów dla niepełnosprawnych - komentarz Jana Zająca, Prezesa POPON

Dodano: 2012-02-23 11:04:11

  

Nie ma pracy dla niepełnosprawnych. Instytucje Państwowe płacą z tego powodu obowiązkowo pieniądze do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wymagany próg zatrudnienia to 6 procent, ale i tak urzędy nie są w stanie tego przekroczyć.

Choć pojawiły się przepisy które mają ułatwić zatrudnianie osób niepełnosprawnych, problem nie znika

Wymagany próg zatrudnienia to 6 procent, ale i tak urzędy nie są w stanie tego przekroczyć. Urząd Miasta Krakowa to wyjątek. Zatrudnionych jest tutaj sto pięć osób niepełnosprawnych, to więcej niż wymagane sześć procent.

W Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim nie ma nawet czterech procent zatrudnionych osób niepełnosprawnych. Dlatego urząd musi wnosić obowiązkowe wpłaty do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tylko w styczniu tego roku zapłacił dwadzieścia trzy tysiące złotych. Problem w tym, że nabory w urzędzie prowadzone są głównie na stanowiska specjalistyczne.

Urząd marszałkowski miesięcznie płaci na rzecz PFRON-u ponad pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych. I choć osoby niepełnosprawne mają pierwszeństwo, to do konkursów na stanowiska w urzędzie przystępuje ich niewielu.

- Kierownicy urzędów boją się zatrudniać osoby niepełnosprawne boją się że ich wydajność będzie niższa - mówi Jan Zając z Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych.

W efekcie instytucje państwowe płacą i to niemało. W zeszłym roku - trzy miliardy osiemset milionów złotych.

Zobacz wideo »