Zapraszamy na szkolenie: Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r. Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych

Dodano: 2019-02-14 06:13:04

  

Zapraszamy na szkolenie

Dofinansowanie do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych w 2019 r.

Problemy z dofinasowaniami z PFRON i orzeczeniami osób niepełnosprawnych.

 

 

Program szkolenia:

 

 1. Zasady korzystania z dofinansowań – wprowadzenie:
  • co to jest System Obsługi Dofinansowań i Refundacji (SODiR),
  • jak uzyskać dofinansowanie do wynagrodzeń z SODiR,
  • podmioty uprawnione o dofinansowanie,
  • na kogo przysługuje dofinansowanie z SODiR,
  • efekt zachęty w świetle rozporządzenia KE 651/2014,
  • wysokość dofinansowania SODiR,
  • ustalanie kosztów płacy i ich limity,
  • procedura wnioskowania.
 2. Ustalanie wskaźników zatrudnienia na potrzeby wniosku o dofinansowanie:
  • na podstawie art. 21 ustawy o rehabilitacji,
  • na podstawie rozporządzenia Komisji UE nr 651 z dnia 17 czerwca 2014 r.,
 3. Problemy orzeczeń o niepełnosprawności w zakładzie pracy:
  • interpretacja niepełnosprawności w świetle różnych orzeczeń pracownika,
  • organy i zasady przyznawania orzeczeń o niepełnosprawności w PZON i ZUS,
  • problemy z orzeczeniami 02-P z 2018 roku w związku z orzeczeniem TK z 19 czerwca 2018,
  • zbieg różnych orzeczeń w zakładzie pracy,
  • problemy intertemporalne orzeczeń – przerwa w obowiązywaniu orzeczenia,
  • problem momentu ujawnienia niepełnosprawności w zakładzie pracy,
  • przypadki ujawnienia niepełnosprawności w trakcie zatrudnienia,
  • moment ujawnienia niepełnosprawności u pracodawcy niebędącego przedsiębiorcą,
  • ujawnienie niepełnosprawności a zgłoszenie pracownika do ubezpieczeń społecznych.
 4. Ustalanie wysokości kosztów płacy w kontekście zmian obowiązujących od 1 stycznia 2019:
  • pojęcie kosztu płacy, terminów i formy ponoszenia,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia nieterminowego regulowania należności,
  • dopuszczalny limit nieterminowego uregulowania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
  • składka na Fundusz Solidarnościowy,
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
  • terminowość wpłat na zakładowy fundusz rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 5. Wstrzymywanie dofinansowań w związku z procedurą realizowanych czynności sprawdzających u pracodawcy:
  • przyczyny wstrzymywania dofinansowań,
  • zasadność postępowania PFRON w zakresie wstrzymywania dofinansowań,
  • postępowanie pracodawcy wobec PFRON w przypadku wstrzymania dofinansowania.
 6. Zbieg zatrudnienia jednej osoby u kilku pracodawców i kwestia zatrudnienia w wymiarze przekraczającym wymiar jednego etatu.
 7. Dofinansowanie do wynagrodzeń a inne źródła finansowania zatrudnienia, w tym z zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
 8. Problem zobowiązań wobec PFRON przekraczających 100zł w związku z toczącymi się postępowaniami odwoławczymi w Ministerstwie Rodziny Pracy i Polityki Społecznej oraz sądach administracyjnych.
 9. Trudna sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy:
  • przyczyny uznania przedsiębiorstwa za znajdujące się w trudnej sytuacji,
  • postępowanie w sytuacji stwierdzenia trudnej sytuacji ekonomicznej u przedsiębiorcy.
 10. Terminy w procesie wnioskowania o dofinansowanie:
  • termin na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • przywracanie terminu na złożenie wniosku o dofinansowanie,
  • terminy składania korekt wniosków o dofinansowanie,
  • termin na złożenie wniosku o wydanie decyzji w sprawie wysokości dofinansowania,
 11. Zasady przetwarzania danych osobowych, w tym gromadzenia dokumentacji, w świetle wymagań RODO.
 12. Korygowanie wniosku o dofinansowanie a wniosek o wydanie decyzji o wysokości dofinansowania.
 13. Kontrole organów w zakresie uzyskanych dofinansowań do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych, w tym postępowanie sprawdzające i kontrolne.
 14. Procedury odwoławcze wobec decyzji Prezesa Zarządu PFRON w związku z dofinansowaniami do wynagrodzeń osób niepełnosprawnych.
 15. Perspektywy zmian w systemie dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych w 2019 roku.
 16. Część praktyczna:
  • omówienie formularzy Wn-D, INF-D-P, INF-D-P,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR online,
  • wypełnianie wniosku o dofinansowanie i korekty w SODiR offline,
  • omówienie najczęściej popełnianych błędów przy wypełnianiu formularzy.

 

 

Szkolenie poprowadzi:

Paweł Czapliński - absolwent prawa, socjologii oraz podyplomowych studiów Prawo pracy na Uniwersytecie Gdańskim, a także podyplomowych studiów Podatki i doradztwo podatkowe w Wyższej Szkole Bankowej w Gdańsku. Ekspert w dziedzinie przepisów o pomocy publicznej oraz rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych, w tym zarówno zagadnień prawnych regulujących przyznawanie pomocy przedsiębiorstwom, jak i kwestii związanych z zatrudnieniem, w szczególności osób z niepełnosprawnością. Specjalizuje się również w dziedzinie wspierania aktywności zawodowej i społecznej osób defaworyzowanych na rynku pracy. Ekspert Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych. Przeprowadził przeszło 300 godzin szkoleniowych. Stale współpracuje z instytucjami, przedsiębiorstwami i organizacjami, w których zatrudnione są osoby z niepełnosprawnością. Reprezentuje pracodawców w postępowaniach odwoławczych od decyzji organów w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

Szkolenia odbędą się w godz. 10:00- 16:00 w następujących miastach:

 

 

 

Koszt uczestnictwa w szkoleniu wynosi:

 

 

W cenie: materiały szkoleniowe w wersji papierowej i w wersji elektronicznej, serwis kawowy, lunch, możliwość indywidualnych konsultacji z wykładowcą,

 

Sposób zgłoszenia i płatności:

Prosimy o wysłanie wypełnionego formularza zgłoszenia na podany niżej numer faksu oraz przesłanie opłaty za szkolenie na konto:

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych,

Bank Pekao SA NR KONTA 50 1240 6247 1111 0000 4977 0085

 

Kontakt w sprawie szkolenia:

P. Joanna Jersz tel.(52) 348 63 83

Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ; Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Fax (52) 348 63 20

 

Program Szkolenie

Formularz zgłoszenia