facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Stanowiska, opinie, raporty
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Stanowiska, opinie, raporty
Drukuj

Działania lobbingowe POPON prowadzone na rzecz Członków (sierpień-wrzesień 2011 r.)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w ostatnich dwóch miesiącach podejmowała szczególnie liczne działania.

Drukuj

Apel Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych do Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska w sprawie sytuacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych jako organizacja reprezentująca interesy pracodawców osób niepełnosprawnych oraz działająca na rzecz pracowników niepełnosprawnych zatrudnionych na otwartym i chronionym rynku pracy zwraca się z apelem do Pana Premiera o wsparcie w działaniach mających na celu przeciwdziałanie spadkowi zatrudnienia osób niepełnosprawnych, który jest bezpośrednim skutkiem przyjętej przez Sejm w dniu 29 października 2010 r. ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. Nr 226, poz. 1475), dalej jako nowelizacja, której przepisy obowiązują od 1 stycznia 2011 r.

Drukuj

Działania lobbingowe POPON prowadzone na rzecz Członków (czerwiec 2011 r.)

Prezentujemy działania lobbingowe prowadzone przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na rzecz Członków w czerwcu 2011 roku.

Drukuj

Działania lobbingowe POPON na rzecz Członków (kwiecień 2011 r.)

Prezentujemy działania lobbingowe prowadzone przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na rzecz Członków w kwietniu 2011 roku.

Drukuj

Udział POPON w konferencji uzgodnieniowej

POPON został zaproszony przez Pracodawców RP w konferencji uzgodnieniowej projektów rozporządzeń Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Drukuj

Prezydent podpisał tzw. ustawę deregulacyjną

Prezydent Bronisław Komorowski podpisał w 20 kwietnia ustawę o ograniczaniu barier administracyjnych. Nowe przepisy wejdą w życie od 1 lipca 2011 r. Umożliwia ona przekształcenie działalności gospodarczej w spółkę kapitałową oraz przekształcenie spółdzielni w spółkę handlową.

Drukuj

Termin przekazywania sprawozdań finansowych - przypomnienie

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przypomina, że zgodnie z § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 53, poz. 312) wnioskodawca przedstawia podmiotowi udzielającemu pomocy informacje dotyczące m.in. sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy, w tym sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzane zgodnie z przepisami o rachunkowości.

Drukuj

Działania lobbingowe POPON na rzecz Członków (marzec 2011 r.)

Zachęcamy do zapoznania się z działaniami lobbingowymi prowadzonymi przez Polską Organizację Pracodawców Osób Niepełnosprawnych na rzecz Członków w marcu 2011 roku.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan