facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Stanowiska, opinie, raporty
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Stanowiska, opinie, raporty
Drukuj

Raport lobbingowy POPON za maj-czerwiec 2015 roku

Jak Państwa informowaliśmy POPON przekazał postulaty dotyczące zmian w ustawie o rehabilitacji. Konferencja kończąca blisko dwuletnie konsultacje odbyła się w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie.

Drukuj

Raport lobbingowy POPON za marzec 2015 roku

Ubiegły miesiąc to także czas spotkań z pracodawcami, organizacjami i instytucjami w ramach Dialogu Społecznego oraz zaangażowanie Organizacji w zmianę ordynacji podatkowej i akcję Wyrwij bat Fiskusowi.

Drukuj

Stanowisko Polskiej Organizacji Pracodawców Osób Niepełnosprawnych w sprawie zmian w art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż nie jest autorem tzw. projektu nowelizacji w zakresie zmian w art. 22 ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (…) z dnia 18 lutego 2015 r., który pojawił się jako projekt poselski. Projekt ten zasadniczo różni się od proponowanych przez naszą Organizację zmian. Jest odmienny niż stanowisko POPON, które przedstawiliśmy na naszych stronach internetowych i prezentowaliśmy na licznych spotkaniach z pracodawcami w ramach projektu „Dialog społeczny”.

Drukuj

Raport lobbingowy POPON za luty 2015 roku

W przygotowanym zestawieniu dotyczącym działań lobbingowych podejmowanych przez POPON zapoznają się Państwo z podsumowaniem Kongresu Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zorganizowanym przez POPON w miesiącu lutym. Kongres był apelem o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Raport lobbingowy POPON za styczeń 2015 roku

W miesiącu styczniu działania POPON skoncentrowane były na kilku kwestiach. Szczególnie istotną sprawą było wyjaśnienie m.in.: kwestii oskładkowania pomocy indywidualnej z ZFRON dla byłych ZPCHr, a także terminów wpłat na PFRON w kontekście nowych przepisów ordynacji podatkowej.

Drukuj

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – zmiany w udzielanej pomocy publicznej i dofinansowaniach do wynagrodzeń (SOD)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 21 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Pytanie do BON i PIP: Zgoda lekarza na 8 godzinny czas pracy a wynagrodzenie pracownika

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów w zakresie wynagradzania za pracę pracowników niepełnosprawnych po wejściu w życie w dniu 10 lipca br. wyroku TK w zakresie skróconego czasu pracy.

Drukuj

Ważne! Projekt ustawy - Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności służb mundurowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia rządowy projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W dniu 15 lipca br. został on skierowany do I czytania w Sejmie: do Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan