facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Stanowiska, opinie, raporty Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – zmiany w udzielanej pomocy publicznej i dofinansowaniach do wynagrodzeń (SOD)
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – zmiany w udzielanej pomocy publicznej i dofinansowaniach do wynagrodzeń (SOD)

Dodano: 2014-07-29 06:03:01

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 21 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

 

 

Przepisy proponowanej nowelizacji mają na celu dostosowanie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do wymogów rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 r. z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. U. UE L 187 z 26.6.2014 r. str. 1).

 

Nowelizacja dotyczy m.in. zmiany art. 26b ust. 4 i 6 ustawy w zakresie wyliczania tzw. efektu zachęty na poczet uzyskania dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych z PFRON. Proponuję się zmianę w takim zakresie, w jakim będzie ona uzależniała otrzymanie miesięcznego dofinansowania na nowo zatrudnionego pracownika niepełnosprawnego tylko od wzrostu zatrudnienia ogółem (a nie jak dotychczas – od wzrostu zatrudnienia ogółem i wzrostu zatrudnienia pracowników niepełnosprawnych).

 

Projekt nowelizacji wraz z uzasadnieniem

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan