facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Zmiany w prawie
Drukuj

Kongres Pracodawców Osób Niepełnosprawnych - apel o podjęcie dialogu na temat przyszłości chronionego rynku pracy dla osób niepełnosprawnych

POPON jako największa Organizacja pracodawców zatrudniających osoby niepełnosprawne stoi na stanowisku, że powinien uczestniczyć w budowaniu odpowiedniego kształtu systemu zatrudniania osób niepełnosprawnych. Organizacja reprezentuje różnorodne środowiska pracodawców pod względem formy organizacyjnej i wielkości. Zrzesza małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, spółdzielców i firmy prywatne.

Drukuj

Interwencja POPON w sprawie wyliczania efektu zachęty od 1 stycznia 2015 r. z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych – odpowiedź BON

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała odpowiedź z BON w sprawie interpretacji przepisów dotyczących wyliczania efektu zachęty z uwzględnieniem przedsiębiorstw powiązanych.

Drukuj

Komunikat PFRON : Dodatkowa TABELKA do wniosku Wn-D oraz załączników INF-DP oraz informacji INF-o-PP od stycznia 2015 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/aktualnosci-sodir/2621,Dofinansowanie-do-wynagrodzen-w-2015-r.html informuje, iż od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014, poz. 1988).

Drukuj

Ważne! Zmiana rozporządzenia w sprawie tzw. oskładkowania pomocy indywidualnej ZFRON dla byłych ZPChr obowiązuje od 1 stycznia 2015 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 1 stycznia 2015 r. weszła w życie długo wyczekiwana zmiana rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, która dotyczy likwidacji konieczności tzw. oskładkowania pomocy udzielanej z ZFRON przez tzw. byłe zakłady pracy chronionej. Zmiana ta od dłuższego czasu była postulowana przez POPON.

Drukuj

Ważne! Od dnia 1 stycznia 2015 r. obowiązuje nowelizacja ustawy o rehabilitacji z 28 listopada 2014 r.

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż dnia 1 stycznia 2015 r. weszła w życie ustawa z 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (DzU z 2014 r., poz 1873).

Drukuj

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie pomocy finansowej udzielanej pracodawcom prowadzącym zakłady pracy chronionej ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1975).

Drukuj

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1970).

Drukuj

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż 1 stycznia 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1987).

Drukuj

Nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż 1 stycznia 2015 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1988).

Drukuj

Interwencja POPON do PFRON i BON – wstrzymywanie dofinansowania do wynagrodzeń w przypadku korekt SOD

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o wyjaśnienie sytuacji wstrzymywania dofinansowań do wynagrodzenia osób niepełnosprawnych korygowania przez nich stanu zatrudnienia, na podstawie art. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 28 listopada br., podczas obrad 80. posiedzenia Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853).

Drukuj

Ważne!! Nowe rozporządzenia wykonawcze w sprawie udzielania pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia dwa zmienione rozporządzenia w zakresie składania wniosku starając się o pomoc de minimis.

Drukuj

WAŻNE ! MPiPS zmieni przepisy dotyczące oskładkowania świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż MPiPS przedstawiło plany legislacyjne w sprawie oczekiwanego przez pracodawców znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). To bardzo dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców i spełnienie ważnego postulatu proponowanego od wielu miesięcy przez POPON.

Drukuj

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853) przyjęty w I czytaniu

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 6 listopada br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym przyjęto w I czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853).

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan