facebook kanal rss zapisz sie do newslettera
Home PRZYJAZNE PRAWO Zmiany w prawie
link lodolamacze link do strony www.ekspertpopon.pl link do strony fazon.pl baner sejm

POPON w obronie posliego handlu

Poradnik POPON

ustawa o rehabilitacji2016_nowi czlonkowie POPON

Wielkość czcionki: A A A
Zmiany w prawie
Drukuj

Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych uchwalona przez Sejm

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 28 listopada br., podczas obrad 80. posiedzenia Sejmu uchwalono ustawę o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853).

Drukuj

Ważne!! Nowe rozporządzenia wykonawcze w sprawie udzielania pomocy de minimis

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia dwa zmienione rozporządzenia w zakresie składania wniosku starając się o pomoc de minimis.

Drukuj

WAŻNE ! MPiPS zmieni przepisy dotyczące oskładkowania świadczeń z ZFRON dla tzw. byłych ZPChr

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż MPiPS przedstawiło plany legislacyjne w sprawie oczekiwanego przez pracodawców znowelizowania rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 8 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.). To bardzo dobra wiadomość dla wielu przedsiębiorców i spełnienie ważnego postulatu proponowanego od wielu miesięcy przez POPON.

Drukuj

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853) przyjęty w I czytaniu

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, iż w dniu 6 listopada br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny, na którym przyjęto w I czytaniu rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk nr 2853).

Drukuj

Projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 16 października 2014 r.) - przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów

Przedstawiamy projekt ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (z 16 października 2014 r.) przekazany do rozpatrzenia przez Radę Ministrów.

Drukuj

Inicjatywa POPON doceniona przez POSŁÓW

Z inicjatywy POPON posłowie Prawa i Sprawiedliwości wnieśli do Trybunału Konstytucyjnego wniosek dotyczący niezgodności z Konstytucją RP  zmian w zakresie dofinansowań dla ZPCHr po 1 kwietnia 2014 r.

Drukuj

Stanowisko PIP w kwestii zgody lekarza na normalny czas pracy a podwyższenia wynagrodzenia pracownika

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów w zakresie wynagradzania za pracę pracowników niepełnosprawnych po wejściu w życie w dniu 10 lipca br. wyroku TK w zakresie skróconego czasu pracy.

Drukuj

Zmiany w refundacji składek dla niepełnosprawnych przedsiębiorców

W dniu 28 sierpnia 2014 r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610).

Drukuj

PFRON zachowa osobowość prawną - posiedzenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny w Sejmie

W dniu 27 sierpnia br. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny na temat utrzymania osobowości prawnej Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) po 1 stycznia 2015 r.

Drukuj

Projekt nowelizacji ustawy o rehabilitacji – zmiany w udzielanej pomocy publicznej i dofinansowaniach do wynagrodzeń (SOD)

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych informuje, że na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy z dnia 21 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Drukuj

Pytanie do BON i PIP: Zgoda lekarza na 8 godzinny czas pracy a wynagrodzenie pracownika

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów w zakresie wynagradzania za pracę pracowników niepełnosprawnych po wejściu w życie w dniu 10 lipca br. wyroku TK w zakresie skróconego czasu pracy.

Drukuj

Ważne! Projekt ustawy - Zmiany w systemie orzecznictwa o niepełnosprawności służb mundurowych

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych przedstawia rządowy projekt ustawy o komisjach lekarskich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W dniu 15 lipca br. został on skierowany do I czytania w Sejmie: do Komisji Spraw Wewnętrznych, z zaleceniem zasięgnięcia opinii Komisji do Spraw Służb Specjalnych oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Drukuj

Stanowisko BON: Decyzja o przyznaniu renty po zmianach a SOD

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych otrzymała interpretację z Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych w sprawie wyjaśnienia przepisów dotyczących wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721).

Drukuj

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610)

W dniu 15 lipca 2014 r. do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610).

Drukuj

Ważne! Projekt nowelizacji ustawy – utrata osobowości prawnej PFRON w 2020 r.

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

© 1995-2019 Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych

  • REdan