Pytanie do BON i PIP: Zgoda lekarza na 8 godzinny czas pracy a wynagrodzenie pracownika

Dodano: 2014-07-27 12:53:33

  

Polska Organizacja Pracodawców Osób Niepełnosprawnych zwróciła się z prośbą o wyjaśnienie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. 2011 r. Nr 127 poz. 721) do Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych oraz do Państwowej Inspekcji Pracy, w związku z wątpliwościami dotyczącymi wykładni przepisów w zakresie wynagradzania za pracę pracowników niepełnosprawnych po wejściu w życie w dniu 10 lipca br. wyroku TK w zakresie skróconego czasu pracy.

 

 

Pytanie:
Czy w przypadku uzyskania przez pracownika ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności zgody lekarza przeprowadzającego badania profilaktyczne pracowników na niestosowanie art. 15 ustawy (a więc niestosowanie także skróconego czasu pracy – 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo), konieczne jest podniesienie wysokości wynagrodzenia pracownika, zarówno w stałej miesięcznej wysokości, jak i odpowiednio stawki godzinowej, w związku z tym, że pracuje on zgodnie z ogólnymi regulacjami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t. j. Dz. U. 1998 r. Nr 21 poz. 94).

 

Pytania o interpretację do BON

Pytania o interpretację do PIP