Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610)

Dodano: 2014-07-16 10:36:28

  

W dniu 15 lipca 2014 r. do sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny został skierowany projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (druk sejmowy 2610).

 

Dotyczy on umożliwienia osobom fizycznym opłacającym składki na ubezpieczenie społeczne wyłącznie za siebie, opłacanie ich oraz przesyłanie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych do 15, a nie jak dotychczas - do 10 dnia następnego miesiąca.

 

 

Ponadto proponuje się, aby warunkiem refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobie niepełnosprawnej przez PFRON nie było terminowe opłacanie tych składek w całości.

 

Informacja o projekcie ustawy znajdą Państwo pod tym linkiem

 

Druk projektu ustawy opublikujemy na stronie www.popon.pl. jak tylko pojawi się on stronach Sejmu.

 

www.popon.pl