Ważne! Projekt nowelizacji ustawy – utrata osobowości prawnej PFRON w 2020 r.

Dodano: 2014-07-16 10:34:32

  

W dniu 11 lipca 2014 r. do Sejmu RP wpłynął poselski projekt ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Projekt dotyczy możliwości utraty osobowości prawnej PFRON dopiero w 2020 r. Różni się on treścią od projektu ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz niektórych innych ustaw z dnia 11 lipca br., który postuluje przywrócenie osobowości prawnej PFRON z dniem 1 stycznia 2015 r.

Projekt został skierowany w celu wydania opinii do Biura Analiz Sejmowych oraz Biura Legislacyjnego.

 

Projekt ustawy